Các khóa đào tạo

Khoá đào tạo giám sát viên hàn – Bậc 1 tháng 9

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo: Giám sát viên hàn bậc 1 tại Hà Nội, khai giảng ngày 17.09.2012.

Đội ngũ giáo viên là các chuyên gia và các kỹ sư hàn được đào tạo tại CHLB Đức được Quốc tế công nhận.

Chứng chỉ Quốc tế (do viện hàn IIW cấp) được công nhận và có giá trị trên toàn cầu.

Đánh giá viên hàn quốc tế bậc 2

“Đánh giá viên hàn quốc tế bậc 2 ” – International Welding Inspector, standard level Thời gian:       02 tuần (tổ chức hàng tháng) Kinh phí:         6.900.000 VNĐ Địa điểm:        Trung tâm HwC – Nhà J số 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội