Đào tạo từ xa

Các khóa đào tạo từ xa

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA ÐÀO TẠO TỪ XA
CHUYÊN GIA HÀN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL WELDING SPECIALIST (IWS)

I.    YÊU CẦU CHUNG
1 –    Mục đích khóa đào tạo
–    Hiểu được các yêu tố ảnh hưởng đến chất  lượng của các mối hàn nóng chảy của thép.
–    Nhận ra các đặc điểm của quá trình hàn trong việc kiểm soát chất lượng hàn.
–    Hiểu được các ký hiệu hướng dẫn trên bản vẽ và ký hiệu để đảm bảo rằng các chi tiết kỹ thuật được đáp ứng.
–    Tham gia giám sát quá trình hàn.
–    Lập báo cáo về kiểm tra các mối hàn và các kiểm tra cơ khí khác.
–    Ðánh giá và báo cáo về mối hàn theo các tiêu chuẩn yêu cầu.
–    Xác nhận các loại vật liệu đáp ứng quy định, yêu cầu và nhận ra
những ảnh hưởng về chất lượng mối hàn xuất phát từ đặc điểm kỹ thuật.
2 –   Lọai hình đào tạo:
–    Ðào tạo từ xa, cấp chứng chỉ quốc tế của Viện hàn Quốc tế (IIW).
–    Thời gian đào tạo: tự học lý thuyết, học thực hành
–    04 ngày học và thi tập trung tại Trung tâm HwC (có lịch cụ thể hàng tháng gửi học viên qua email và điện thoại).
–    Học viên gửi Phiếu đăng ký và nộp kinh phí đào tạo cho Trung tâm HwC.
–    Trung tâm HwC gửi tài liệu bản mềm, nội dung chi tiết khóa học, danh sách giáo viên hướng dẫn cho học viên.
–    Học viên có thể trao đổi trực tiếp qua điện thoại hoặc email với
Phòng Ðào tạo –Tư vấn và Giáo viên trong và sau quá trình học tập.
3 –   Năng lực của cơ sở đào tạo:
–    Viện hàn SL Hà Nội được ủy quyền của liên đoàn hàn CHLB Ðức (DVS)
và Viện hàn thế giới (IIW) có chức năng đào tạo và cấp chứng chỉ quốc
tế.
–    Giáo viên là đội ngũ các Kỹ sư hàn Quốc tế, Chuyên gia hàn Quốc tế,
Kỹ thuật viên kiểm tra không phá hủy bậc 3 (RT 3) được đào tạo tại CHLB
Ðức với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
–    Bộ tài liệu được biên soạn dựa trên Chỉ dẫn của IIW-EWF-DVS 1170.
–    Chứng chỉ Chuyên gia hàn Quốc tế là Chứng chỉ Quốc tế được ủy quyền cấp của Viện hàn Quốc tế (IIW) có giá trị trên toàn cầu
–    Thiết bị thực hành và dụng cụ hỗ trợ theo tiêu chuẩn của CHLB Ðức.
–    Học viên được cấp 1 bộ tài liệu ngay khi đăng ký và nộp học phí đào tạo.
4 –   Ðối tượng tham gia khóa học:
–    Giám sát thi công, Cán bộ kỹ thuật, Kỹ sư hàn, Kỹ sư cơ khí… hoặc
các cán bộ tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên trong ngành cơ khí, kỹ thuật.
–    Học viên đăng ký học cần cung cấp 1 bản Phô tô chứng nhận tốt
nghiệp từ Trung cấp trở lên trong ngành kỹ thuật, cơ khí; Cung cấp 1 bản
phô tô chứng minh thư nhân dân.
II.    CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THI
1-    Ðào tạo lý thuyết: học viên tự học, gồm lý thuyết cơ bản, lý
thuyết chuyên ngành Ðề cương đào tạo lý thuyết cơ bản đảm bảo đầy đủ các
nội dung quy định tại Chỉ dẫn hàn IIW – EWF – DVS 1170. Các câu hỏi và
bài tập đi kèm giáo trình sau mỗi phần học, học viên tự trả lời để đánh
giá mức độ hiểu bài. Trước kỳ thi, học viên phải học lý thuyết tập trung
trong vòng 02 ngày tại cơ sở đào tạo.
2-    Thực hành: học viên tự bố trí sắp xếp thời gian học tập trung 02
ngày tại cơ sở đào tạo. Nếu không có điều kiện tham gia học thực hành,
học viên phải có bản xác nhận đã từng làm việc tại vị trí thợ hàn của cơ
quan đang công tác.
3-    Thi dánh giá và cấp chứng chỉ:  thi tập trung tại cơ sở đào tạo trong vòng 02 ngày
–    Mỗi học viên chuyên gia hàn Quốc tế phải trải qua 01 bài thi vấn
đáp và 03 bài thi dưới dạng trắc nghiệm có nhiều lựa chọn:
–    Ngày 1: học viên thi:
•    1 bài thi lý thuyết phần 0: 50 câu bao gồm lý thuyết cơ bản (2 giờ)
•    1 bài thi lý thuyết phần 1: 50 câu bao gồm lý thuyết cơ bản (2 giờ)
•    1 bài thi lý thuyết phần 3: 80 câu bao gồm lý thuyết kỹ thuật, kiểm tra khuyết tật hàn trên mẫu hàn (3 giờ)
–    Ngày 2: học viên thi
•    1 bài thi vấn đáp (tối da 45 phút/1 học viên).
THÔNG TIN GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

Michael Chulbert – Kỹ sư hàn Quốc tế – Giám
đốc đào tạo Viện hàn Mannheim
– CHLB Đức, giảng dạy Kỹ sư hàn quốc tế
trên toàn thế giới.

+ Peter Eich – Kỹ sư hàn Quốc tế – Giám
đốc học Viện Đào tạo hàn Koblenz
– CHLB Đức, giảng dạy Kỹ sư hàn quốc tế
trên toàn thế giới.

+ Lê Khánh Tường – Thạc sỹ khoa học – Chuyên giađánh giá trưởng (Lead Auditor). Giảng dạy các nội dung liên quan tới quản lý chất lượng hàn theo ISO 9000, ISO 3834…
+ Nguyễn Gia Vinh – Kỹ sư hàn Quốc tế (IWE), Chuyên gia kiểm
tra không phá hủy bậc 3, đã được đào tạo tại CHLB Ðức, đã giảng dạy 10
khóa Chuyên gia hàn Quốc tế (IWS), 30 khóa giám sát hàn bậc 1 (IWIP –
Level B) và 20 khóa giám sát hàn bậc 2 (IWIP – Level S), 10 khóa kiểm
tra không phá hủy bậc 1 và 15 khóa kiểm tra không phá hủy bậc 2.

+ Trần Hùng Phong – Chuyên gia hàn Quốc tế (IWS), Giám sát
hàn bậc 2 (IWIP – S level), đã được đào tạo tại CHLB Ðức, đã giảng dạy
10 khóa Chuyên gia hàn Quốc tế (IWS), 10 khóa giám sát hàn bậc 1 (IWIP –
Level B) và 10 khóa giám sát hàn bậc 2 (IWIP – Level S).
+ Vũ Xuân Hồng  – Chuyên gia hàn Quốc tế (IWS), Giám sát hàn
bậc 2 (IWIP – S level), đã được đào tạo tại CHLB Ðức, đã giảng dạy 10
khóa Chuyên gia hàn Quốc tế (IWS), 10 khóa giám sát hàn bậc 1 (IWIP –
Level B) và 10 khóa giám sát hàn bậc 2 (IWIP – Level S).
+ Phan Minh Khôi  – Chuyên gia hàn Quốc tế (IWS), Giám sát
hàn bậc 2 (IWIP – S level), đã được đào tạo tại CHLB Ðức, đã giảng dạy
10 khóa Chuyên gia hàn Quốc tế (IWS), 10 khóa giám sát hàn bậc 1 (IWIP –
Level B) và 10 khóa giám sát hàn bậc 2 (IWIP – Level S).
+ Ðỗ Hải Tĩnh – Kỹ sư hàn quốc tế – Chuyên gia hàn quốc tế,
đã được đào tạo tại CHLB Ðức, chuyên giảng dạy Giám sát viên hàn bậc 1,
Giám sát viên hàn bậc 2, Chuyên gia hàn quốc tế, Kỹ sư hàn quốc tế.
+ Nguyễn Duy Trung – Kỹ sư hàn Quốc tế – Chuyên gia hàn Quốc
tế, đã được đào tạo tại CHLB Ðức, chuyên giảng dạy Giám sát viên hàn bậc
1, Giám sát viên hàn bậc 2, Chuyên gia hàn Quốc tế, Kỹ sư hàn Quốc tế.
Bạn có thể đăng ký trực tuyến (Tải đơn đăng ký tại đây)

Highest Rated Mature Singles Dating Online Websites

Environmental control of flowering periodicity in costa rican and mexican tropical dry forests. They will go note by note and make a fabulous rendition. Ix troop carrier command’s transport aircraft had to tow gliders and drop paratroopers, duties that could not be performed simultaneously. Once a roman settlement, this attractive multicultural city has mastered the […]

Newest Dating Online Services For Over Fifty

Stream tracks and playlists from 6blocc on your desktop or mobile device. In java se 7 and later, you can use a string object in the switch statement’s expression. Didirikan pada tahun, tempat ini dinobatkan sebagai place of scenic beauty secara nasional. Poisoning by bites of the saw-scaled or carpet viper echis carinatus in nigeria. […]

Free Best Rated Seniors Singles Dating Online Services

I agree to have my personal information transfered to mailchimp where to meet persian singles in los angeles more information al huda will never give away, trade or sell your email address. San francisco has the highest percentage of gay and lesbian individuals where to meet interracial singles in los angeles of any of the […]

Most Used Senior Online Dating Site Completely Free

Did you know that all economies of the world are in essence mixed economies! I buy the lightly salted and douse them with my super spicy homemade cajun seasoning. We took in 2 and figure 2 that the ebook el derecho models are either path or yield, for these need not the cookies of questions […]

No Charge Best Seniors Singles Dating Online Website

After reading the interview with christiane, i know her successful business will continue to flourish. Windows 7 fax and scan could not open document for viewing? The implementation of mature online dating site in dallas this example will be explained with reference to fig. How we built it : as we run out of water […]

Most Secure Senior Dating Online Sites No Subscription

While the topic is quite interesting, the physics and math behind it are bit out of the scope of this article and we will leave you to dig deeper. Splitting up the community administratively, and removing the pasirah without providing new institutions, forcibly destroyed the last remnants of adat structures. Versatile pedal – gave me […]

Totally Free Best Rated Mature Online Dating Website

Either approach will help you mirror your pc to xbox one the right way. It was thought that screening infants for urinary vma or hva would be beneficial in detecting early cases of neuroblastoma as the catecholamine levels can be elevated in pre-clinical neuroblastoma, but trials in canada, japan, and germany showed no reduction in […]

Most Trusted Senior Dating Online Website No Fee

Part 4: talents there is very little flexibility within the resto druid spec. A soldiers murder case leads mcgee and bishop to afghanistan where a string of soldiers have been killed by friendly fire. Based on your requirements, our sulekha experts will analyze and shortlist potential interior designers that match your needs. Both countries established […]

No Fees At All Seniors Online Dating Site

During the civil war, residents and some families were split between allegiance to the north and the south. If it is made to be held a certain way where to meet brazilian singles in the uk to be spill proof, then it should be advertised that way!!! Briefly, the early curtain wall, now embedded in […]

No Membership Highest Rated Senior Online Dating Websites

One of the centuries old aristocratic brahmin houses in kerala, it is popular as a lucky spot of film shooting. For a list of available language packages use: pacman -ss tesseract-data other platforms tesseract may work on more exotic platforms too. To chug along phrasal verb — to move along at a steady pace we […]