Giới thiệu

“Chất lượng nguồn nhân lực là nền tảng vàng của đất nước”Hãy cùng với HwC đóng góp vào việc xây dựng nền tảng vàng cho nền kinh tế nước nhà!

Chứng chỉ ủy quyền

Hiện tại HwC đang được Viện hàn quốc tế (IIW – International Institute of Welding) và Liên đoàn hàn CHLB Đức – DVS (Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.) ủy quyền đào tạo và cấp Chứng chỉ Chứng nhận cho những khóa học như sau: – IWS (International Welding Specialist) – IWIP (International Welding Inspection […]

Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt-Đức là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn, chứng nhận, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp. Trụ sở của Trung […]

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt – Đức gồm: a) Các phòng chức năng: 1. Phòng Hành chính – Tổ chức; 2. Phòng Kế hoạch – Hợp tác; 3. Phòng Đào tạo – Tư vấn. b) Các phòng kỹ thuật: 1. Phòng Kỹ thuật hàn; 2. Phòng […]

Giới thiệu

Đào tạo hàn theo tiêu chuẩn Châu Âu và tiêu chuẩn quốc tế Từ năm 1995, với sự hỗ trợ của Bộ Hợp tác và Kinh tế Liên Bang Đức (BMZ), Phòng Tiểu Công nghiệp Koblenz và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) đã thực hiện dự án hợp tác khuyến khích […]