Kiểm tra không phá hủy

UT Kiểm tra siêu âm – Bậc 1 Khóa học

kiem_tra_sieu_am.jpgKhóa đào tạo này được thực hiện trong toàn bộ thời gian 80 giờ bao gồm các bài giảng và các bài tập thực hành cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kiểm tra siêu âm.

UT Kiểm tra siêu âm – Bậc 2 – Khóa học

kiem_tra_sieu_am.jpgKhóa đào tạo này được thực hiện trong toàn bộ thời gian 80 giờ bao gồm các bài giảng và các bài tập thực hành chuyên sâu cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kiểm tra siêu âm.

UT Kiểm tra siêu âm – Bậc 2 Thực hành

kiem_tra_sieu_am.jpgViệc thực hành dành cho tất cả các học viên của khóa học UT2 K, không tự mình có khả năng luyện tập đầy đủ, có cơ hội hiểu sâu về những kiến thức và kỹ năng đã học và tăng cường  chuẩn bị cho việc kiểm tra trình độ.

Kiểm tra không phá hủy

kiem_tra_sieu_am.jpgKiểm tra không phá hủy (NDT) là phương pháp giám sát chất lượng tốt nhất để tránh các tai nạn và thảm họa. Ngày nay chúng ta đã quen với nhiều khái niệm trong y học như chụp X quang, siêu âm, nội soi… Đó cũng chính là một số phương pháp được ứng dụng trong kiểm tra không phá hủy vật liệu và cấu kiện.