Thử nghiệm CK

Thử nghiệm cơ tính vật liệu kim loại

Thử nghiệm cơ tính vật liệu kim loại: Thử nghiệm các sản phẩm là kim loại và các sản phẩm làm từ kim loai, các chỉ tiêu thử kéo, thử uốn, thử độ cứng, thử thành phần háo học, thử nén bẹp, thử áp lực, đo kích thước hình học. Thử nghiệm Bulong, Đai ốc, […]

Kiểm tra không phá hủy (NDT)

Thử nghiệm kiểm tra không phá hủy mối hàn (NDT): Kiểm tra bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ tia X, tia Gamma (RT) Kiểm tra bằng phương pháp siêu âm (UT) Kiểm tra bằng phương pháp thẩm thấu (PT) Kiểm tra bằng phương pháp hạt từ (MT) Kiểm tra bằng phương pháp điện từ […]