Chiêu sinh khóa đào tạo kiểm định viên siêu âm bậc II

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tư vấn – Đào tạo

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt – Đức

Nhà J – Số 8 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 043 7563026 / 7560583    Fax: 043 7563027

Web; www.hwc.com.vn        Email: hwc@hn.vnn.vn