Gia hạn chứng chỉ chuyên gia kiểm tra không phá hủy RT3

THÔNG BÁO

GIA HẠN CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY RT3

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tư vấn – Đào tạo

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt – Đức

Nhà J – Số 8 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 043 7563026 / 7560583    Fax: 043 7563027

Web; www.hwc.com.vn Email: hwc@hn.vnn.vn