Hàn đắp phục hồi bằng dây hàn lõi thuốc trong CN xi măng

 

  Nguồn: ngoclinh