(Video) Hàn đường ray xe lửa bằng phương pháp nhiệt nhôm

 

{youtube}5uxsFglz2ig&feature{/youtube}