Liên hệ

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt – Đức (HwC)

Địa chỉ: Nhà J, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84 (24) 37563026 / 37560583

Fax: 84 (24) 37563027

Hotline: 094 760 8888

Website: hwc.com.vn

E-mail: hwc@hn.vnn.vn

Fanpage: Trung tâm HWC