Đào tạo Kỹ thuật Hàn

Chiêu sinh khóa đào tạo Giám sát viên hàn Quốc tế bậc 1

Trong sự phát triển của các ngành công nghiệp, công nghệ hàn ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực. Chất lượng cốt lõi của mỗi công trình phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng các mối hàn. Tiêu chuẩn quốc tế EN 729/ISO 3834 cũng quy định mỗi đơn vị […]

Thợ hàn quốc tế (IW)

Các khóa đào tạo kỹ thuật hàn được tổ chức liên tục vào thứ hai hàng tuần. Chương trình đào tạo được thực hiện theo tiêu chuẩn của Viện hàn Quốc tế (IIW) và Liên đoàn hàn Đức (DVS). Kết thúc khóa đào tạo, học viên có thể tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ […]

Chuyên gia hàn quốc tế (IWS)

Là một ngành công nghệ then chốt, chất lượng kỹ thuật hàn không chỉ đòi hỏi trình độ tay nghề cao mà còn cần được giám sát bởi đội ngũ cán bộ có chuyên môn và kinh nghiệm được đào tạo và công nhận. Chuyên gia hàn là một trong số những người chịu trách nhiệm […]

Đánh giá viên hàn quốc tế (IWI)

Các khóa đào tạo Đánh giá viên hàn quốc tế được xây dựng dựa trên hoạt động của công tác giám sát sản xuất trong kỹ thuật hàn. Mục tiêu của khóa đào tạo là trang bị cho đội ngũ giám sát viên các kiến thức chuyên ngành, kỹ năng và kỹ thuật kiểm tra […]

Các khóa đào tạo đặc biệt

Ngày nay, đào tạo nâng cao và đào tạo lại đã trở thành một phần quan trọng trong mỗi chiến lược của doanh nghiệp. Vì thế cần phải có các dịch vụ phù hợp cho các khóa đào tạo nâng cao và đào tạo lại. Cần phải tiếp tục chau dồi kiến thức chuyên ngành […]