Chứng nhận - Giám định

Chứng nhận tay nghề thợ hàn

Chứng nhận tay nghề thợ hàn
Một WPQ (Bản ghi chứng nhận năng lực thợ hàn) hoặc WOPQ (Bản ghi năng lực năng lực người vận hành hàn) được lập để chỉ ra rằng một thợ hàn có thể hàn theo một quy trình nhất định.

Ngành công nghệ Hàn

Ngành công nghệ Hàn
Hàn được xem làm một nghề kỹ thuật phổ biến trong ngành cơ khí, rất đề cao tính chuyên môn và kỹ năng của người làm nghề Hàn. Khối lượng công việc hàn…

GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA NHÓM 2

GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA NHÓM 2
Nhằm phục vụ việc quản lý chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ( sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn) thuộc phạm vi quản lý của…

Giới thiệu về giám định

Giới thiệu về giám định
  Hoạt động giám định, thẩm định kỹ thuật sản phẩm, hàng  hóa của HwC được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020.HwC cung cấp các dịch vụ giám định…

Trung tâm HwC được chỉ định giám định chất lượng thép nhập khẩu và thép trong nước theo thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN

Trung tâm HwC được chỉ định giám định chất lượng thép nhập khẩu và thép trong nước theo thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN
Nhằm phục vụ việc quản lý chất lượng đối với thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu, ngày 31/12/2015 Bộ Công Thương và Bộ Khoa học & Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN. Để thực hiện Thông tư này ngày 21/01/2015 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) có Quyết định số 88/QĐ-TĐC chỉ định cho Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt - Đức thực hiện giám định chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu phục vụ quản lý nhà nước theo nội dung Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN.  

Giám định

Giám định
DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Hoạt động giám định, thẩm định kỹ thuật sản phẩm, hàng  hóa của HwC được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020. HwC cung cấp các…

Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169