Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 11/2017/TT-BKHCN

Thông tư số 11/2017/TT-BKHCN
Tóm tắt nội dung Thông tư số 11/2017/BKHCN, ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc Quy định quản lý thực hiện Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công – tư, đồng…

Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169