Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt - Đức (HwC)

Dịch vụ

BẰNG CẤP QUỐC TẾ LÀ GÌ ?

BẰNG CẤP QUỐC TẾ LÀ GÌ ?
Đây là bằng tốt nghiệp được quốc tế công nhận và được cấp bởi Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt – Đức ( HwC) là đơn vị được uỷ quyền của Viện hàn quốc…

Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169