Tư vấn Hệ thống Quản lý chất lượng

Lợi ích của chứng nhận ISO 3834

Lợi ích của chứng nhận ISO 3834
Tại sao lại thực hiện ISO 3834? Quá trình hàn được phân loại như là một quá trình đặc biệt mà kết quả không phải lúc nào cũng xác định được thông qua việc kiểm tra sau khi kết thúc hàn. Do vậy, chất lượng của mối hàn phải được kiểm tra ngay trong quá trình sản xuất chứ không phải chờ kiểm định và kiểm tra các sản phẩm cuối cùng, theo cách thức quản lý phù hợp đối với quá trình hàn. Việc quản lý này có thể được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 3834:2005 để đảm bảo chất lượng của các mối hàn đối với sản phẩm cuối cùng, và tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy định.

Đào tạo nhận thức HTQLCL ISO 9001 tích hợp ISO 3834 cho Tổng công ty Cơ khí xây dựng

Đào tạo nhận thức HTQLCL ISO 9001  tích hợp ISO 3834  cho Tổng công ty Cơ khí xây dựng
Đào tạo nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tích hợp ISO 3834 Với chiến lược nâng cao trí tuệ tao nguồn lực nói chung và trình độ quản lý chất lượng quá trình hàn kim loại cho đội ngũ cán bộ kỹ sư công nhân lành nghề trong Tổng công ty trong việc chế tạo kết cấu thép, đồng thời tăng cường chất lượng quá trình hàn, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàn, ngày 22/7/2014 tại Văn phòng Tổng công ty Cơ khí xây dựng 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Tổng công ty tổ chức đào tạo nhận thức hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tích hợp với tiêu chuẩn ISO 3834 cho các đơn vị đăng ký thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 3834: Tham gia khóa đào tạo này gồm gần 40 cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý của các Công ty COMA2, COMA26, COMA EL, COMA17

ISO 3834 - Công cụ để doanh nghiệp cơ khí Việt Nam đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về hàn

ISO 3834 - Công cụ để doanh nghiệp cơ khí Việt Nam đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về hàn
Hiện nay, ở các nước công nghiệp phát triển, vấn đề kiểm soát chất lượng hàn được quan tâm đặc biệt nhằm để đảm bảo an toàn cho con người và công trình, nhiều nơi trên thế giới (EU) việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 3834 “Yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại” và các tiêu chuẩn khác có liên quan là một yêu cầu bắt buộc (Được quy định trong các EU Directives, có hiệu lực đối với cả các nhà xuất khẩu sản phẩm vào EU) và được áp dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp sản xuất cơ khí, chế tạo thiết bị nhằm để kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn, giảm thiểu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.          

Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169