Dịch vụ kiểm tra không phá huỷ (NDT)

Kiểm tra mối hàn bằng tia X và siêu âm

Kiểm tra mối hàn bằng tia X và siêu âm
Kiểm tra mối hàn bằng tia X và siêu âm là hai phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) phổ biến nhất được sử dụng để phát hiện sự không liên tục trong cấu trúc bên trong của mối hàn. Ưu điểm rõ ràng của cả hai phương pháp kiểm tra này là khả năng giúp thiết lập tính toàn vẹn bên trong của mối hàn mà không phá hủy thành phần hàn. Chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn hai phương pháp thử nghiệm không phá hủy (NDT) này. Chúng ta sẽ xem xét chúng được sử dụng như thế nào và chúng có thể tìm thấy những loại điểm gián đoạn hàn nào. Chúng ta sẽ xem xét những ưu điểm của chúng so với các phương pháp kiểm tra khác và những hạn chế của chúng.

Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169