Sơ đồ tổ chức

 

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt – Đức gồm:

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp;

2. Phòng Tư vấn và Chuyển giao công nghệ;

3. Phòng Thử nghiệm

4. Phòng Chứng nhận – Giám định;

5. Văn phòng Ủy quyền của Viện hàn quốc tế

Trụ sở chính: Nhà J, số 8 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội

  • ÐT: 024 37563026 /37560583 

  • Fax: 04 37563027

Giám đốc: Ths. Lê Khánh Tường