Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt – Đức gồm:

a) Các phòng chức năng:

1. Phòng Hành chính – Tổ chức;

2. Phòng Kế hoạch – Hợp tác;

3. Phòng Đào tạo – Tư vấn.

b) Các phòng kỹ thuật:

1. Phòng Kỹ thuật hàn;

2. Phòng Kiểm tra không phá hủy;

3. Phòng Kỹ thuật Tự động hóa

4. Phòng Chứng nhận;

5. Phòng Giám sát chất lượng.

c) Các Chi nhánh hoặc Đại diện Trung tâm đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Trụ sở chính: Tòa nhà J, số 8 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội

  • ÐT: 04 37563026 /37560583 /37567393

  • Fax: 04 37563027

Phó Giám đốc phụ trách: Ths. Lê Khánh Tường