Áp dụng tiêu chuẩn EN ISO trong một quy trình sản xuất hàn

16/01/2013
Chúng ta thấy rằng, có vô số các tiêu chuẩn về hàn, từ ISO, EN, BS, AWS, AS... và việc ứng dụng chúng vào thực tế là một vấn đề cần được bàn luận.

Chúng ta thấy rằng, có vô số các tiêu chuẩn về hàn, từ ISO, EN, BS, AWS, AS… và việc ứng dụng chúng vào thực tế là một vấn đề cần được bàn luận.

Trong thực tế, một số doanh nghiệp có thể đang áp dụng và làm theo tiêu chuẩn. Họ có thể áp dụng hệ thống tiêu chuẩn đảm báo chất lượng của EN ISO 3834. Tuy nhiên, khi tiến hành sản xuất hàn, trong giai đoạn phê chuẩn và nhập vật liệu, họ sử dụng tiêu chuẩn vật liệu của Trung Quốc hoặc của Mỹ. Nhưng, khi tiến hành quá trình hàn (phê chuẩn quy trình hàn, thợ hàn…) họ lại áp dụng TCVN hoặc EN ISO, và khi nghiệm thu sản phẩm thì áp dụng tiêu chuẩn do bên đặt hàng yêu cầu…

Vậy, vấn đề được nói đến ở đây là, chúng ta áp dụng tiêu chuẩn vào sản xuất là một điều rất tốt. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn là chúng ta đã làm đúng chuẩn, thì chúng ta phải làm theo đúng một hệ tiêu chuẩn duy nhất (hoặc tất cả theo AWS hoặc tất cả theo EN…)

Dưới đây, tôi xin giới thiệu một tài liệu khá hay, khá đầy đủ về việc áp dụng tiêu chuẩn cho quy trình hàn trong sản xuất (Từ phê chuẩn về vật liệu, phê chuẩn wps, welders, tới thanh tra kiểm tra trước trong và sau khi hàn…) đều áp dụng theo hệ thống tiêu chuẩn EN ISO

Download fire: Tiêu chuẩn EN ISO

Nguồn: vnwelding


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169