Các phương pháp kiểm tra không phá hủy

09/08/2004
Đối với những người kiểm tra không lành nghề, chúng tôi có thể giải thích một cách ngắn gọn và đơn giản trình tự áp dụng một vài phương pháp kiểm tra bằng một ví dụ (Hình 1) cụ thể trong Webseit của chúng tôi.

VT – Kiểm tra bằng mắt 

PT – Kiểm tra thẩm thấu

MT – Kiểm tra bột từ 

UT – Kiểm tra siêu âm 

RT – Kiểm tra chiếu tia

Có thể có một trình tự của các phương pháp kiểm tra không phá hủy với việc áp dụng nó, các bất bình thường/sự không đồng nhất khác nhau trong chi tiết/vật liệu cơ bản và trong mối hàn có thể chứng minh/nhận biết được.

Đối với những người kiểm tra không lành nghề, chúng tôi có thể giải thích một cách ngắn gọn và đơn giản trình tự áp dụng một vài phương pháp kiểm tra bằng một ví dụ (Hình 1) cụ thể trong Webseit của chúng tôi.

Ở đây thứ tự kiểm tra được lựa chọn bắt đầu với kiểm tra bằng mắt (Sichtprüfung /Visuel Test) tuân thử các điều kiện cần thiết về kỹ thuật và vật lý cũng như các yêu cầu của phương pháp.

Trong ví dụ này đối tượng được kiểm tra là một mối hàn giáp mối được làm từ thép các bon xuất hiện một vết nứt trong vùng ảnh hưởng nhiêt (WEZ/HAZ) bên cạnh mối hàn (Hình 1) và (Hình mô tả)

Các lưu ý về các phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT):

  • Để đảm bảo chất lượng của các sản phẩm hàn, nhất thiết phải áp dụng các phương pháp kiểm tra không phá hủy. Có thể tiến hành kiểm tra độc lập từng phương pháp, nhưng nhiều trường hợp cần thiết phải có sự kiểm tra kết hợp nhiều phương pháp để chứng minh chắc chắn các bất bình thường.

  • Do các điều kiện chế tạo, đối với mối hàn phương pháp quan trọng nhất trong kiểm tra, giám sát đó là kiểm tra bằng mắt. Việc sớm nhận biết các bất bình thường bên ngoài tạo điều kiện phán đoán nhanh khả năng xuất hiện lỗi bên trong và qua đó loại bỏ đươc nguyên nhân gây ra lỗi.

  • Mỗi phương pháp kiểm tra không phá hủy đều có những giới hạn nhất định trong việc chứng minh các bất bình thường. Trước khi tiến hành kiểm tra, ngưới kiểm tra cần nắm vững công nghệ chế tạo chi tiết và vật liệu chi tiết được sử dụng cũng như khả năng và giới hạn của các phương pháp kiểm tra không phá hủy.

  • Các phương pháp kiểm tra không phá hủy được phân chia theo khả năng phát hiện bất bình thường về vị trí và dạng của bất bình thường. Việc phân chia khả năng như sau :

4.1 Về vị trí xuất hiện :

Các bất bình thường bên ngoài bề mặt : Có các phương pháp (khả năng tối ưu)

  • Kiểm tra bằng mắt – VT
  • Kiểm tra thẩm thấu/ Thâm nhập – PT
  • Kiểm tra bột từ – MT

Các bất bình thường bên trong lòng vật liệu : Có các phương pháp

  • Kiểm tra siêu âm – UT
  • Kiểm tra chiếu tia – RT

4.2  Về hình dạng lỗi :

Các lỗi dạng diện tích : Có các phương pháp

  • Kiểm tra thẩm thấu – PT.
  • Kiểm tra bột từ – MT.
  • Kiểm tra siêu âm – UT

Các lối dạng thể tích :

  • Kiểm tra chiếu tia – RT

5. Trong kiểm tra không pháp hủy, việc tiến hành đánh giá bất bình thường/ Sự không liên tục là khuyết tật/ Lỗi hay không phụ thuộc vào các tiêu chuẩn/ Tiêu chí đánh giá. Khi chỉ báo của các bất bình thường vượt quá giới hạn cho phép của các tiêu chí đánh giá được qui định trong các tiêu chuẩn của từng lĩnh vực và từng phương pháp kiểm tra, cũng như sự thoả thuận trong hợp đồng, lúc đó bất bình thường sẽ được xác định là khuyết tật. Đối tượng sẽ phải sửa chữa hoặc loại bỏ. Nếu chỉ báo vẫn nằm trong giới hạn cho phép đối tượng được phép đưa vào sử dụng.

Chính vì lý do trên nên trong ví dụ áp dụng này chúng tôi dùng thuật ngữ bất bình thường để nói về vết nứt trong vùng ảnh hưởng nhiệt của mối hàn, chúng tôi không đưa ra sự đánh giá chỉ báo theo các giới hạn cho phép.

Chúng tôi rất hy vọng ví dụ này sẽ làm sáng tỏ phần nào về những hiểu biết đối với các phương pháp kiểm tra không phá hủy thông dụng của những người mới tiếp cận về các vấn đề kiểm tra không phá hủy.  

Mô tả ví dụ áp dụng

Hình mô tả

 Hình 1(chi tiết kiểm tra)

 

 

Dipl.-Ing./IWE – EWE/RT3 – Nguyễn Duy Ninh – Trung tâm HwC


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169