Công suất nhiệt khi hàn hơi

09/08/2004
Khác với hàn hồ quang điện năng được biến thành nhiệt năng khi lấy hồ quang và hàn. Nhưng hàn hơi thì nguồn nhiệt toả ra do phản ứng hoá học và tiếp đó mới chuyền tới sản phẩm hàn.

Vũ Xuân Hồng – IWS, IWI

Khác với hàn hồ quang điện năng được biến thành nhiệt năng khi lấy hồ quang và hàn. Nhưng hàn hơi thì nguồn nhiệt toả ra do phản ứng hoá học và tiếp đó mới chuyền tới sản phẩm hàn.

Ngọn lửa hàn ôxy-acêtylen gồm hai tầng cháy. Tầng cháy đầu có ranh giới rõ rệt gồm có nhân ngọn lửa và vùng làm việc. Tầng cháy thứ hai là ngọn lửa đi kèm với các đường nét không rõ ràng. Hai tầng này tương ứng với hai giai đoạn cháy được thể hiện qua hình vẽ với các phản ứng hoá học. 

                               Nhân ngọn lửa                     Vùng làm việc                           Oxy hút từ không khí

     cong_suat_ngon_luc_trong_han_hoi.JPG

     Ở tầng cháy đầu khí hỗn hợp ôxy – acêtylen thoát ra từ mỏ hàn khi cháy tạo ra cacbon ôxít, hidro và nhiệt lượng: 

                    2C2H2   +   2O2  ——–>4CO    +    2H2  +  nhiệt lượng 

     Ở tầng cháy thứ hai ngọn lửa đi kèm khi cacbon ôxit và hidro muốn cháy hết hoàn toàn cần hút ôxy từ không khí (ta biết rằng trong không khí ôxy chiếm 21%; nitơ chiếm 78%; còn lại 1% là khí trơ): 

            4CO  +   2H2   +   3O2   ——–> 4CO2   +   2H2O  +  nhiệt lượng 

      Như vây cả hai tầng cháy của ngọn lửa hàn hơi được cháy hết hoàn toàn thì tỷ lệ khí acêtylen / ôxy là 1: 2,5


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169