Tư vấn áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001 tích hợp ISO 3834

29/03/2013
Trung tâm HwC triển khai thực hiện ‘Chương trình Hỗ trợ đào tạo, tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng (ISO 9001) tích hợp với ISO 3834 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo’. Kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình do Nhà nước cấp.

           

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, TƯ VẤN ÁP DỤNG HỆ
THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (ISO 9001) TÍCH HỢP ISO 3834
CHO CÁC DOANH NGHIỆP CƠ CHẾ TẠO TẠI VIỆT NAM

(KINH PHÍ ĐÀO TẠO, TƯ VẤN DO NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ)

          Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, công trình, bắt đầu từ năm 1996, cùng với các doanh nghiệp trong cả nước, các doanh nghiệp cơ khí chế tạo (sử dụng hàn là quá trình sản xuất chính) của Việt Nam đã tiếp cận việc áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001 trong sản xuất và chế tạo. Tuy nhiên, có một thực trạng là Tiêu chuẩn ISO 9001 chưa phản ánh đầy đủ, rõ nét đặc thù của lĩnh vực cơ khí chế tạo.

          Trên thế giới, các doanh nghiệp cơ khí chế tạo cũng đã gặp phải thực trạng tương tự, để giải quyết vấn đề này, Viện hàn Quốc tế (IIW) cùng với Ban kỹ thuật của ISO đã xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn ISO 3834 – Yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại trình Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) phê duyệt phiên bản lần đầu năm 1994 và phiên bản mới nhất ban hành năm 2005. Tiêu chuẩn ISO 3834 đưa ra các yêu cầu về kiểm soát chất lượng hàn (quản lý vật liệu kim loại, vật liệu hàn, quá trình hàn, nhân sự hàn và nhân sự kiểm tra, giám sát hàn…) cũng như tập hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết nhằm bổ sung và làm rõ các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001 trong lĩnh vực kỹ thuật hàn. Ở Việt Nam, Tiêu chuẩn ISO 3834 đã được dịch và chấp nhận làm Tiêu chuẩn Quốc gia từ năm 2005 với số hiệu là TCVN 7506:2005 và đến năm 2011 soát xét lần hai với số hiệu là TCVN 7506:2011.

          Với sự trợ giúp từ Liên đoàn hàn CHLB Đức, từ những năm dự án được thành lập đến nay, Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt – Đức đã tích cực phổ biến về các hoạt động kiểm soát chất lượng hàn, đã tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho phần lớn những cán bộ, mà ngày nay những cán bộ này đã trưởng thành và là những người tiên phong tại Việt Nam trong việc đào tạo, kiểm soát chất lượng các công trình hàn. 

          Căn cứ vào ‘Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020’, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao với hơn 10 năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, đào tạo kỹ thuật cơ khí, hàn,….

          Trung tâm HwC triển khai thực hiện ‘Chương trình Hỗ trợ đào tạo, tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng (ISO 9001) tích hợp với ISO 3834 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo’.

Trân trọng kính mời các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình.(phiếu đăng ký dự án)

Chi tiết xin liên hệ:
Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt -Đức
Phòng Tư vấn – Đào tạo
Tel: 043.7563026 / 7560583
Email: hwc@hn.vnn.vn 

 


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169