kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm (UT)

08/04/2013
Kiểm tra UT rất hay được dùng trong thực tế. tớ giới thiệu cách kiểm tra mối hàn góc (chữ T) và giáp mối bằng siêu âm. Hầu hết các phương pháp siêu âm được thực hiện ở vùng có tần số 0.1 đến 20MHz và dải bước sóng từ 1 đến 10mm. Vận tốc sóng siêu âm phụ thuộc vào vật liệu và thường nằm trong khoảng 1000-6000m/s. Với việc xác định được cường độ sóng siêu âm phản xạ lại (xung phản hồi) hoặc truyền qua (xung truyền qua) cùng với thời gian truyền sóng, người kiểm tra có thể đánh giá được các khuyết tật trong vật kiểm tra.


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169