Vật liệu và công nghệ hàn hồ quang plasma

17/08/2017
Sunrise JSC 29-07-2015 Máy hàn và kỹ thuật hàn hồ quang plasma hiện nay, đặc biệt là các hệ thống hàn plasma chính xác cho phép hàn những kết cấu mà trước kia chỉ có thể hàn bằng những quá trình đắt tiền như hàn laser, hàn tia điện tử. Điều này cho phép giảm chi phí mua sắm và vận hành thiết bị cũng như chi phí dịch vụ kèm theo so với các quá trình hàn laser và hàn tia điện tử.

Máy hàn và kỹ thuật hàn hồ quang plasma hiện nay, đặc biệt là các hệ thống hàn plasma chính xác cho phép hàn những kết cấu mà trước kia chỉ có thể hàn bằng những quá trình đắt tiền như hàn laser, hàn tia điện tử. Điều này cho phép giảm chi phí mua sắm và vận hành thiết bị cũng như chi phí dịch vụ kèm theo so với các quá trình hàn laser và hàn tia điện tử.

Máy hàn và kỹ thuật hàn hồ quang plasma hiện nay, đặc biệt là các hệ thống hàn plasma chính xác cho phép hàn những kết cấu mà trước kia chỉ có thể hàn bằng những quá trình đắt tiền như hàn laser, hàn tia điện tử. Điều này cho phép giảm chi phí mua sắm và vận hành thiết bị cũng như chi phí dịch vụ kèm theo so với các quá trình hàn laser và hàn tia điện tử.

hàn hồ quang plasma

1. Vật liệu hàn hồ quang plasma
a. Điện cực:

Để dễ gây hồ quang, điện cực thường là loại vonfram . Cường độ dòng điện hàn tăng đòi hỏi tăng góc mài đầu điện cực, và đạt tới giá trị 60-900 khi hàn ờ chế độ lỗ khóa. Với cường độ dòng điện hàn cao, cũng có thể sử dụng điện cực có đầu tù, Góc mài đầu điện cực không quan trọng lắm khi hàn tay, nhưng khi hàn cơ giới, tình trạng đầu điện cực và vòi phun có ảnh hưởng lớn đến hình dạng hồ quang và biên dạng ngấu của vũng hàn.
Việc kiểm tra thường kỳ tình trạng đầu điện cực và vòi phun là điều cần thiết, đặc biệt với các ứng dụng quan trọng (cần kiểm tra trước mỗi lần hàn). Để bảo đảm tính nhất quán, điều quan trọng là phải duy trì vị trí không đổi của điện cực phía sau vòi phun (khoảng lùi điện cực).
b. Khí tạo plasma và khí bảo vệ:

Thông thường, khí tạo plasma là argon và khí bảo vệ là hỗn hợp argon với 2-8% hydro. Với mọi kim loại cơ bản, khi khí tạo plasma là argon thì điện cực và vòi phun bị xói mòn ít nhất. Hỗn hợp khí bảo vệ argon – hydro có tác dụng hoàn nguyên nhẹ và tạo ra mối hàn sạch hơn. Helium cho hồ quang nóng hơn nhưng việc sử dụng loại khí này làm khí tạo plasma sẽ giảm khả năng chiu dòng của vòi phun và cản trở việc hình thành lỗ khóa khi hàn. Có thể sử dụng hỗn hợp 75% He với 25% Ar làm khí bảo vệ khi hàn những vật liệu như đồng. Plasma cũng được dùng chủ yếu trong các kỹ thuật cắt plasma sử dụng máy cắt plasma để gia công cắt kim loại
Lưu lượng khí tạo plasma phải được đặt chính xác vì nó kiểm soát chiều sâu chảy. Tuy nhiên lun lượng khí bảo vệ không có tầm quan trọng như vậy.
Vật liệu kim loại cho hàn hồ quang plasma:
Kim loại phụ được quy định như khi hàn hồ quang bằng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ .
2. Công nghệ hàn hồ quang plasma

Hàn hồ quang plasma cho phép hàn hầu hết kim loại được hàn bằng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ. Đó là các loại thép, hợp kim đồng, niken
Khi hàn microplasma và hàn plasma ở chế độ dòng trung bình, có thể sử dụng kỹ thuật lót đáy bằng các thanh lót đáy dùng cho hàn hồ quang bằng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ. Khi dùng chế độ hàn lỗ khóa, cần sử dụng thanh lót đáy có rãnh, có kết hợp hoặc không kết hợp khí bảo vệ từ phía bên kia mối hàn. Vì dòng plasma thường xuyên tới 10 mm qua mặt dưới của liên kết, rãnh này phải đủ sâu để tránh cản trở dòng hồ quang. Nếu dòng plasma chạm vào thanh lót đáy, hồ quang sẽ trở nên mất ổn định và ảnh hưởng đến vũng hàn, gây rỗ khí.
Trang bị bảo vệ: Vì hồ quang plasma có cường độ rất cao, nên trang bị bảo vệ mắt chủ yếu là kính lọc. Thông thường độ tối của kính tương đương như khi hàn hồ quang bằng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ.


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169