Chưa được phân loại

Chiêu sinh khóa đào tạo Giám sát viên hàn Quốc tế bậc 1

Trong sự phát triển của các ngành công nghiệp, công nghệ hàn ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực. Chất lượng cốt lõi của mỗi công trình phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng các mối hàn. Tiêu chuẩn quốc tế EN 729/ISO 3834 cũng quy định mỗi đơn vị […]

GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA NHÓM 2

Nhằm phục vụ việc quản lý chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ( sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, ngày 30/12/2011 Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 48/2011/TT-BCT. Để thực hiện thông tư […]

GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THÉP NHẬP KHẨU VÀ THÉP TRONG NƯỚC THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Nhằm phục vụ việc quản lý chất lượng đối với thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu, ngày 31/12/2015 Bộ Công Thương và Bộ Khoa Học & Công Nghệ đã ban hành thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN. Để thực hiện thông tư này ngày 21/01/2015 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) có […]

Giới thiệu về giám định

  Hoạt động giám định, thẩm định kỹ thuật sản phẩm, hàng  hóa của HwC được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020.HwC cung cấp các dịch vụ giám định sự phù hợp theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu của hợp đồng do các bên […]

giám định

DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Hoạt động giám định, thẩm định kỹ thuật sản phẩm, hàng  hóa của HwC được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020. HwC cung cấp các dịch vụ giám định sự phù hợp theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu của […]

Đào tạo an toàn lao động – VSLĐ

Những vấn đề cơ bản, những qui định chủ yếu của pháp luật về AT-VSLĐ, BVMT đố với NSDLĐ; – Hệ thống văn bản pháp luật, bộ máy quản lý và tổ chức thực hiện công tác AT-VSLĐ, BVMT tại DN; – Trách nhiệm xã hội và lợi ích của các DN khi thực hiện […]

khóa đào tạo từ xa cho giám sát viên hàn Quốc tế (IWI)

   Khoá đào tạo từ xa cho giám sát viên hàn  theo tiêu chuẩn Châu Âu (IWE) và tiêu chuẩn Quốc tế(IIW)        Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt-Đức (HwC) đã mở rộng và phát triển. Đây là một chương trình học tập đa phương tiện được thiết kế để tự […]

khóa đào tạo từ xa chuyên gia hàn quốc tế

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA ÐÀO TẠO TỪ XA CHUYÊN GIA HÀN QUỐC TẾ INTERNATIONAL WELDING SPECIALIST (IWS) I.    YÊU CẦU CHUNG 1 –    Mục đích khóa đào tạo –    Hiểu được các yêu tố ảnh hưởng đến chất  lượng của các mối hàn nóng chảy của thép. –    Nhận ra các đặc điểm của […]