Chứng nhận tay nghề thợ hàn

02/01/2024
Một WPQ (Bản ghi chứng nhận năng lực thợ hàn) hoặc WOPQ (Bản ghi năng lực năng lực người vận hành hàn) được lập để chỉ ra rằng một thợ hàn có thể hàn theo một quy trình nhất định.

GIỚI THIỆU
Một WPQ (Bản ghi chứng nhận năng lực thợ hàn) hoặc WOPQ (Bản ghi năng lực năng lực người vận hành hàn) được lập để chỉ ra rằng một thợ hàn có thể hàn theo một quy trình nhất định.

PHẠM VI
Người vận hành hàn và quy trình hàn được phê duyệt là cần thiết trong một số lĩnh vực.
Đối với tổ chức áp dụng phương pháp hàn theo các điều kiện hàn định trước cho vật liệu hàn thuộc các loại sau:

 • Nhà sản xuất bình chịu áp lực và nồi hơi
 • Đồ kim loại
 • Sản xuất bể chứa
 • Đường ống, ống và phụ kiện
 • Vật liệu vận chuyển chất độc hại
 • Ngành công nghiệp đóng tàu
 • Kết cấu thép
 • Kết cấu hàn
 • Sản xuất thiết bị nâng và cẩu

NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
Việc kiểm tra được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn bắt buộc. Các tiêu chuẩn phổ biến nhất là:

 • EN ISO 9606-1 (Thép)
 • EN ISO 9606-2 (Nhôm)
 • EN ISO 9606-3 (Đồng và hợp kim đồng)
 • EN ISO 9606-4 (Hợp kim niken và niken)
 • EN ISO 9606-5 (Titan, zirconi và hợp kim của chúng)
 • EN ISO 14732 (Welding personnel - Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials)
 • ASME CODE Section IX (Welding, Brazing, and Fusing Qualifications)
 • AWS D1.1 (Structural Welding Code - Steel)
 • AWS D1.5 (Bridge Welding Code)
 • AWS D1.6 (Structural Welding Code - Stainless Steel)

QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN
Trong quá trình kiểm tra, thợ hàn hàn chi tiết gia công theo các tiêu chí tiêu chuẩn bắt buộc với sự có mặt của giám sát viên hàn HwC. Sau khi hàn và ghi lại các thông số, giám sát viên hàn HwC tiến hành kiểm tra trực quan (VT) để xác nhận việc tuân thủ các tiêu chí cần thiết. Sau khi kiểm tra trực quan (VT) đạt yêu cầu, các thử nghiệm không phá hủy và/hoặc phá hủy tiếp theo sẽ được thực hiện tùy thuộc vào yêu cầu của tiêu chuẩn.

Khi tất cả các thử nghiệm được cho là phù hợp với tiêu chí đã đặt ra, chứng chỉ WPQ hoặc WOPQ có thể được cấp cùng với báo cáo về các thử nghiệm đã thực hiện.

Khách hàng sẽ cung cấp các chi tiết gia công được hàn và sẽ cung cấp cho giám sát viên hàn HwC tất cả tài liệu liên quan đến trình độ của thợ hàn sẽ được đánh giá trước khi bắt đầu thử nghiệm. Ngoài ra, khách hàng sẽ đảm bảo môi trường an toàn để thực hiện với đủ ánh sáng.

TIÊU CHUẨN BỔ SUNG

 • Chứng nhận phương pháp hàn (WPS)
 • Đánh giá sự đồng nhất
 • Kiểm tra vật liệu hàn
 • EN 1090 (Execution of steel structures and aluminium structures)
 • ISO 3834 (Quality requirements for fusion welding of metallic materials)
 • EN ISO 17637 (Non-destructive testing of welds - Visual testing of fusion-welded joints)
 • EN ISO 6947 (Welding and allied processes - Welding positions)
 • EN ISO 5817 (Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections)
 • ISO 4063 (Welding, brazing, soldering and cutting - Nomenclature of processes and reference numbers)
 • EN ISO 14175 (Welding consumables - Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes)

Nguồn: hwc.com.vn


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169