Đào tạo nhận thức HTQLCL ISO 9001 tích hợp ISO 3834 cho Tổng công ty Cơ khí xây dựng

12/08/2014
Đào tạo nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tích hợp ISO 3834 Với chiến lược nâng cao trí tuệ tao nguồn lực nói chung và trình độ quản lý chất lượng quá trình hàn kim loại cho đội ngũ cán bộ kỹ sư công nhân lành nghề trong Tổng công ty trong việc chế tạo kết cấu thép, đồng thời tăng cường chất lượng quá trình hàn, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàn, ngày 22/7/2014 tại Văn phòng Tổng công ty Cơ khí xây dựng 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Tổng công ty tổ chức đào tạo nhận thức hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tích hợp với tiêu chuẩn ISO 3834 cho các đơn vị đăng ký thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 3834: Tham gia khóa đào tạo này gồm gần 40 cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý của các Công ty COMA2, COMA26, COMA EL, COMA17

Đào tạo nhận thức về quản lý chất lượng quá trình hàn (ISO 3834)

22/7/2014

Các quá trình hàn được sử dụng phần lớn trong sản xuất các sản phẩm  cơ khí và đóng vai trò then chốt trong công tác chế tạo kết cấu thép của Tổng công ty. Hàn có ảnh hưởng quyết định đến chi phí sản xuất và chất lượng sản phẩm.

 

Với chiến lược nâng cao trí tuệ tao nguồn lực nói chung và trình độ quản lý chất lượng quá trình hàn kim loại cho đội ngũ cán bộ kỹ sư công nhân lành nghề trong Tổng công ty trong việc chế tạo kết cấu thép, đồng thời tăng cường chất lượng quá trình hàn, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàn, ngày 22/7/2014 tại Văn phòng Tổng công ty Cơ khí xây dựng 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Tổng công ty tổ chức đào tạo nhận thức hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tích hợp với tiêu chuẩn ISO 3834 cho các đơn vị đăng ký thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 3834: Tham gia khóa đào tạo này gồm gần 40 cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý của các Công ty COMA2, COMA26, COMA EL, COMA17

 

Tại buổi đào tạo này các học viên đã được các chuyên gia thuộc Trung tâm Đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt – Đức thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phổ biến, hướng dẫn các bước thực hiện và điều kiện để xây dựng tiêu chuẩn ISO 3834, phân tích khả năng tích hợp giữa ISO 9001 và ISO 3834, đồng thời hướng dẫn việc đánh giá tay nghề thợ hàn theo tiêu chuẩn ISO 9606 và đánh giá phương pháp hàn theo tiêu chuẩn ISO 15614, đánh giá khuyết tật mối hàn theo ISO 5817.

 

Sau buổi đào tạo này các học viên được trang bị những kiến thức cần thiết và sẽ tổ chức việc thực hiện quản lý chất lượng quá trình hàn tại đơn vị mình để đạt được yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 3834.

Nguyễn Văn Điềm

Sau đây là một số hình ảnh của khoá đào tạo:

 

 

 

Nguồn: COMA.VN


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169