Chiêu sinh khoá đào tạo Chuyên gia hàn Quốc tế (IWS) tại Vũng Tàu

09/05/2014
  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA HÀN QUỐC TẾ (IWS) TẠI VŨNG TÀU        

 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt-Đức

(Thành viên của Viện hàn Quốc tế IIW)

_________________________________________________________________

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ ĐÀO TẠO

CHUYÊN GIA HÀN QUỐC TẾ (INTERNATIONAL WELDING SPECIALIST – IWS)

TẠI VŨNG TÀU

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN LÀ CÁC CHUYÊN GIA VÀ CÁC KỸ SƯ HÀNĐƯỢC ĐÀO TẠO TẠI CHLB ĐỨC

ĐƯỢC QUỐC TẾ CÔNG NHẬN

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ (DO VIỆN HÀN IIW CẤP) ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN CẦU

I. YÊU CẦU CHUNG

1- Mục đích khóa đào tạo

–    Sử lý tình huống trong chế tạo kỹ thuật hàn

Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến chất  lượng của các mối hàn nóng chảy

Nhận ra các đặc điểm của quá trình hàn trong việc kiểm soát chất lượng hàn.

Tham gia giám sát quá trình hàn.

Tính chi phí cho các quá trình hàn, hàn sửa chữa

Lập báo cáo về kiểm tra các quá trình hàn phù hợpn và các kiểm tra cơ khí khác.

Đánh giá ngoại quan mối hàn theo các tiêu chuẩn yêu cầu.

Hiểu được ứng xử vật liệu đáp ứng quy định, yêu cầu và nhận ra những ảnh hưởng về chất lượng mối hàn.

Hiểu và xử lý được các bản chất kết cấu mối hàn.

2- Loại hình đào tạo:

– Học tập trung tại Vũng Tàu

– Cấp chứng chỉ quốc tế

3- Thời gian đào tạo : 14 ngày ( dự kiến từ các buổi tối ngày 07.7.2014 đến ngày 22.7.2014)

4-  Chi phí

 

TT

Nội dung

ĐVT

Số ngày học

Đơn giá/ học viên(VNĐ)

1

Kinh phí đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia hàn quốc tế

Khóa học

14

Liên hệ

 

v Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt – Đức

v Địa chỉ: số 08, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

v Số tài khoản: 1462 4311 20000 121

v Ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Tây Đô

–     Chi phí trên không bao gồm chi phí đi lại, ăn ở của học viên tại nơi học.

5- Năng lực của cơ sở đào tạo:

Viện hàn SL Hà Nội được ủy quyền của liên đoàn hàn CHLB Đức (DVS) và Viện hàn thế giới (IIW) có chức năng đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế.

Giáo viên là đội ngũ các Kỹ sư hàn quốc tế, Chuyên gia hàn Quốc tế, Kỹ thuật viên kiểm tra không phá hủy bậc 3 (RT 3) được đào tạo tại CHLB Đức với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.

Bộ tài liệu được dịch từ bộ giáo trình chuẩn của CHLB Đức dựa trên Chỉ dẫn của IIW-EWF-DVS 1170.

Chứng chỉ Chuyên gia hàn Quốc tế là Chứng chỉ Quốc tế được ủy quyền cấp của Viện hàn Quốc tế (IIW) có giá trị trên toàn cầu

Thiết bị thực hành và dụng cụ hỗ trợ theo tiêu chuẩn của CHLB Đức.

Học viên được cấp 1 bộ tài liệu .

1- Đối tượng tham gia khóa học:

Giám sát thi công, Cán bộ kỹ thuật, Kỹ sư hàn, Kỹ sư cơ khí… hoặc các cán bộ tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên trong ngành cơ khí, kỹ thuật.

Học viên đăng ký học cần cung cấp 1 bản Phô tô chứng nhận tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên trong ngành kỹ thuật, cơ khí; Cung cấp 1 bản phô tô chứng minh thư nhân dân (có thể scan và gửi theo email).

Học viên đăng ký học phải đăng ký trước 07 ngày trước khóa học để nhận tài liệu học tập.

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THI

1- Đào tạo lý thuyết: học viên tự học, gồm lý thuyết cơ bản, lý thuyết chuyên ngành Đề cương đào tạo lý thuyết cơ bản đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định tại Chỉ dẫn hàn IIW – EWF – DVS 1170. Các câu hỏi và bài tập đi kèm giáo trình sau mỗi phần học, học viên tự trả lời để đánh giá mức độ hiểu bài. Trước kỳ thi, học viên phải học lý thuyết tập trung trong vòng 02 ngày tại cơ sở đào tạo.

2- Thực hành: học viên tự bố trí sắp xếp thời gian học tập trung 02 ngày tại cơ sở đào tạo. Nếu không có điều kiện tham gia học thực hành, học viên phải có bản xác nhận đã từng làm việc tại vị trí thợ hàn của cơ quan đang công tác.

3- Thi đánh giá và cấp chứng chỉ:  thi tập trung tại cơ sở đào tạo trong vòng 02 ngày

Mỗi học viên chuyên gia hàn quốc tế phải trải qua 01 bài thi vấn đáp và 03 bài thi dưới dạng trắc nghiệm có nhiều lựa chọn:

Ngày 1: học viên thi:

· 1 bài thi lý thuyết phần 0: 50 câu bao gồm lý thuyết cơ bản (2 giờ)

· 1 bài thi lý thuyết phần 1: 50 câu bao gồm lý thuyết cơ bản (2 giờ)

· 1 bài thi lý thuyết phần 3: 80 câu bao gồm lý thuyết kỹ thuật, kiểm tra khuyết tật hàn trên mẫu hàn (3 giờ)

Ngày 2: học viên thi

 

· 1 bài thi vấn đáp (tối đa 45 phút/1 học viên).

 

THÔNG TIN GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

TT

Họ tên giáo viên

Chức danh chuyên môn

Chuyên giảng dạy

Địa chỉ làm việc

Email / điện thoại

1

MICHAEL CHULBERT

Kỹ sư hàn Quốc tế – Giám đốc đào tạo Viện hàn Mannheim – CHLB Đức,

giảng dạy Kỹ sư hàn quốc tế trên toàn thế giới.

Liên đoàn hàn Đức – DVS

hwc@hwc.com.vn

2

PETER EICH

Kỹ sư hàn Quốc tế – Giám đốc Học viện Đào tạo hàn Koblenz – CHLB Đức

giảng dạy Kỹ sư hàn quốc tế trên toàn thế giới

Liên đoàn hàn Đức – DVS

hwc@hwc.com.vn

3

LÊ KHÁNH TƯỜNG

Thạc sỹ khoa học – Chuyên gia đánh giá trưởng(Lead Auditor),

giảng dạy các nội dung liên quan tới quản lý chất lượng hàn theo ISO 9000, ISO 3834,….

Trung tâm HwC

043 7563026

Daotao.hwc@gmail.com

4

NGUYỄN GIA VINH

Kỹ sư hàn quốc tế (IWE), Chuyên gia kiểm tra không phá hủy bậc 3, đã được đào tạo tại CHLB Đức,

Chuyên giảng dạy Chuyên gia hàn quốc tế (IWS), Giám sát hàn bậc 1 (IWIP – Level B) ,Giám sát hàn bậc 2 (IWIP – Level S), Kiểm tra không phá hủy bậc 1 và Kiểm tra không phá hủy bậc 2.

Trung tâm HwC

0962661616

Nguyengiavinh119@gmail.com

5

TRẦN HÙNG PHONG

Chuyên gia hàn quốc tế (IWS), Giám sát hàn bậc 2 (IWIP – S level), đã được đào tạo tại CHLB Đức,

giảng dạy Chuyên gia hàn quốc tế (IWS),Giám sát hàn bậc 1 (IWIP – Level B) Giám sát hàn bậc 2 (IWIP – Level S).

Trung tâm HwC

01692210179

Daotao.hwc@gmail.com

6

VŨ XUÂN HỒNG

Chuyên gia hàn quốc tế (IWS), Giám sát hàn bậc 2 (IWIP – S level), đã được đào tạo tại CHLB Đức

giảng dạy Chuyên gia hàn quốc tế (IWS),Giám sát hàn bậc 1 (IWIP – Level B) Giám sát hàn bậc 2 (IWIP – Level S).

Trung tâm HwC

0987794255

Vuxuanhong55@gmail.com

7

PHAN MINH KHÔI

Chuyên gia hàn quốc tế (IWS), Giám sát hàn bậc 2 (IWIP – S level), đã được đào tạo tại CHLB Đức).

giảng dạy Chuyên gia hàn quốc tế (IWS),Giám sát hàn bậc 1 (IWIP – Level B) Giám sát hàn bậc 2 (IWIP – Level S).

Trung tâm HwC

0912118177

khoihanwelding@yahoo.com

8

ĐỖ HẢI TĨNH

Kỹ sư hàn quốc tế – Chuyên gia hàn quốc tế, đã được đào tạo tại CHLB Đức

giảng dạy Giám sát viên hàn bậc 1, Giám sát viên hàn bậc 2, Chuyên gia hàn quốc tế, Kỹ sư hàn quốc tế.

Trung tâm HwC

0903493833

Dohaitinh2003@yahoo.com

9

NGUYỄN DUY TRUNG

Kỹ sư hàn quốc tế – Chuyên gia hàn quốc tế, đã được đào tạo tại CHLB Đức

giảng dạy Giám sát viên hàn bậc 1, Giám sát viên hàn bậc 2, Chuyên gia hàn quốc tế

Trung tâm HwC

0918612555

trungndbkhn@gmail.com

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

PHÒNG TƯ VẤN – ĐÀO TẠO

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt-Đức

Tòa nhà J, số 8 Hoàng QuốcViệt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel. : 04.37563026/ 37560583;           Fax: 04.37563027

Web: www.hwc.com.vn Email: hwc@hn.vnn.vn


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169