Chứng nhận theo ISO 3834/EN 729

02/08/2010

Các quá trình hàn được sử dụng phần lớn để sản xuất các sản phẩm công nghiệp và đóng vai trò then chốt trong công tác chế tạo của rất nhiều doanh nghiệp. Các liên kết hàn có thể là các bình áp lực tới các dụng cụ gia đình, máy nông nghiệp và kể các cẩu trục, cầu và cấu kiện khác. Hàn có ảnh hưởng quyết định đến chi phí sản xuất và chất lượng sản phẩm. Do đó việc quan trọng là phải đảm bảo thực hiện công việc hàn theo đúng cách có hiệu quả và giám sát phù hợp đối với tất cả các quá trình.

Trong các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống đảm bảo chất lượng, hàn được coi là “quá trình đặc biệt” vì thông qua các kỳ kiểm tra chất lượng và sản phẩm tiếp sau không thể xác nhận cuối cùng rằng các tiêu chuẩn chất lượng đặt ra đã được tuân thủ hay chưa.

Không thể kiểm tra chất lượng bên trong sản phẩm mà ngay từ đầu phải tạo ra chất lượng ở trong sản phẩm. Ngay cả việc kiểm tra không phá hủy bao quát nhất và hiện đại nhất cũng không làm cải thiện chất lượng của công việc hàn. Để các cấu trúc hàn có thể sử dụng phù hợp và không xuất hiện các vấn đề nghiêm trọng cả và ảnh hưởng đến chi phí của xưởng, trên công trường hoặc trong khi sử dụng. Việc chọn sai vật liệu có thể dẫn tới các khuyết tậ trong mối hàn, ví dụ các vết nứt. Các phương pháp hàn được mô tả hoàn hảo và phải được được công nhận để tránh các khuyết tật. Việc đưa vào giám sát là cần thiết để đảm bảo rằng chất lượng đặt ra đã được tuân thủ.

Cần phải đưa phương pháp quản lý phù hợp để đảm chế tạo kỹ thuật hàn hoàn hảo và nhận biết các nguyên nhân khuyết tật có thể.

"HwC vui lòng được hỗ trợ các doanh nghiệp kỹ thuật hàn đảm bảo chất lượng. Hãy đến với chúng tôi để được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 3834, tương đương EN 729".


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169