Đánh giá viên hàn quốc tế (IWI)

02/08/2010

Các khóa đào tạo Đánh giá viên hàn quốc tế được xây dựng dựa trên hoạt động của công tác giám sát sản xuất trong kỹ thuật hàn. Mục tiêu của khóa đào tạo là trang bị cho đội ngũ giám sát viên các kiến thức chuyên ngành, kỹ năng và kỹ thuật kiểm tra để có thể thực hiện các biện pháp kiểm tra đảm báo chất lượng. Đánh giá viên hàn không chỉ cần có kiến thức chuyên môn về kỹ thuật hàn và kỹ thuật đánh giá, mà còn cần cả các kiến thức chuyên sâu về sản phẩm cần kiểm tra.

Các khóa Đánh giá viên hàn thường xuyên được thực hiện tại HwC:

  • Đánh giá viên hàn bậc 1/ International Welding Inspector, basic level
  • Đánh giá viên hàn bậc 2/ International Welding Inspector, standard level

Kết thúc khóa đào tạo, học viên đạt yêu cầu bài thi sẽ nhận được chứng nhận Đánh giá viên hàn quốc tế IIW (IIW – International Welding Inspector).

 


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169