Kiểm tra siêu âm - UT - Thực hành Bậc 1

02/08/2010
Việc thực hành nhằm tăng cường những kiến thức đã được học trong khóa học và các kỹ năng chuyên sâu và chuẩn bị cho việc kiểm tra trình độ.

Kiểm tra siêu âm – UT

Thực hành Bậc 1

Việc thực hành nhằm tăng cường những kiến thức đã được học trong khóa học và các kỹ năng chuyên sâu và chuẩn bị cho việc kiểm tra trình độ.

Nội dung thực hành :

  • Nguyên lý của máy kiểm tra và của các thiết bị

  • Hiệu chuẩn máy kiểm tra

  • Ứng dụng mẫu kiểm tra và mẫu hiệu chuẩn

  • Định hướng vị trí phản xạ với tiếp âm vuông góc và xiên góc.

  • Đo chiều dày thành

  • Kiểm tra các chi tiết kết cấu thông thường làm từ thép và các vật liệu khác.

  • Lập biên bản kiểm tra

  • Đánh giá độ cao âm dội đơn giản

  • Áp dụng phương pháp bán trị

Điều kiện người tham dự khóa học: Những người tham gia khóa học lý thuyết bậc 1

Thời gian thực hành : 4 Ngày

Thời gian lên lớp: 8.00 – 16.30 Bao gồm cả nghỉ giải lao và nghỉ trưa

Chi phí: Xin liên lạc để biết chi tiết


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169