UT Kiểm tra siêu âm - Bậc 1 Khóa học

02/08/2010
Khóa đào tạo này được thực hiện trong toàn bộ thời gian 80 giờ bao gồm các bài giảng và các bài tập thực hành cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kiểm tra siêu âm.

UT     Kiểm tra siêu âm

Bậc 1 Khóa học

 

Khóa đào tạo này được thực hiện trong toàn bộ thời gian 80 giờ bao gồm các bài giảng và các bài tập thực hành cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kiểm tra siêu âm.

 

Nội dung đào tạo

 

Kiến thức chung

 • Sự hình thành sóng siêu âm, các loại sóng, sự biến đổi các sóng

 • Cấu tạo đầu kiểm tra, trường âm

 • Nguyên lý cơ bản của sự truyền sóng âm

 • Nguyên lý cơ bản máy kiểm tra và các thiết bị

 • Hiệu chuẩn khoảng cách

 • Hiệu chuẩn độ nhạy cơ bản

Kiến thức chuyên môn

 • Máy kiểm tra siêu âm, cấu tạo, sử dụng, các thông số

 • Kiểm tra các thông số hệ thống

 • Ứng dụng mẫu kiểm tra 1 theo DIN EN 12 223 và mẫu kiểm tra theo DIN EN 27 963

 • Kỹ thuật kiểm tra

 • Tiêu chuẩn, qui phạm, qui trình

 • Những hiểu biết đối tượng 

Kỹ năng

 • Kiểm tra các chi tiết kết cấu thông thường làm từ thép và các vật liệu khác

 • Đo chiều dày thành

 • Kiểm tra tấm

 • Đo vận tốc âm

 • Kinh nghiệm các vần đề liên quan đến kiểm tra của kỹ thuật kiểm tra

 • Định hướng vị trí phản xạ với tiếp âm vuông góc và xiên góc

 • Đánh giá độ cao âm dội đơn giản

 • Áp dụng phương pháp bán trị

 • Lập biên bản kiểm tra

 • Đánh giá theo các tiêu chuẩn được đưa ra

Điều kiện người tham dự khóa học :  Người tham dự khóa học yêu cầu có những hiểu biết và kinh nghiệm tương ứng trình độ từ bậc trung cấp nghề trong các lĩnh vực cơ khí hoặc khoa học vật lý, hoặc có chứng nhận từ bậc 1 của các phương pháp NDT khác được qui định theo EN 473.

 

Thời gian khóa học: 10 Ngày

Thời gian lên lớp: 8.00 – 16.30 Bao gồm cả nghỉ giải lao và nghỉ trưa

Kết thúc: Kiểm tra trình độ UT1 Q

Chi phí: Xin liên lạc để biết chi tiết


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169