Kỹ thuật Tự động hóa

02/08/2010

Các hệ thống thủy lực và khí nén được nhân rộng trong kỹ thuật điều khiển. Chúng được sử dụng cho các nhiệm vụ vận hành và điều khiển. Trong khuôn khổ hợp tác với công ty Festo đã trang bị một phòng đào tạo thủy lực và khí nén với các trang thiết bị đào tạo và thực hành. Áp dụng kỹ thuật tự động hóa là phương pháp kinh tế để hiện đại hóa sản phẩm của doanh nghiệp. Để tiết kiệm sức lao động và qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh.

Các khóa đào tạo Tự động hóa tập trung vào tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt định hướng cho các kỹ sư, kỹ thuật viên ứng dụng kỹ thuật tự động hóa hoặc muốn áp dụng kỹ thuật tự động hóa. Các khóa đào tạo sẽ tạo cơ hội cho bạn nắm bắt các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về trang thiết bị, các phần tử và cấu tạo của hệ thống thủy lực và khí nén.

Các khóa đào tạo Tự động hóa bao gồm:

 

Kỹ thuật thủy lực, điện thủy lực

Kỹ thuật khí nén

 Kỹ thuật điện khí nén

 Kỹ thuật điều khiển bằng chương trình (PLC)


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169