Bộ KH&CN tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

26/08/2016
Ngày 17/8, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ngày 17/8, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Ngọc Anh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Trần Hồng Hà - Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Trần Văn Tùng - Bí thư Đảnh uỷ, Thứ trưởng Bộ KH&CN và các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ đảng viên, công đoàn, đoàn thanh niên... Bộ KH&CN.

Theo đồng chí Trần Văn Tùng - Bí thư Đảng uỷ Bộ KH&CN, Đảng ủy Bộ KH&CN phối hợp với ban cán sự Đảng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với sự tham gia của hơn 1.700 cán bộ, đảng viên đại diện cho các BCH các tổ chức chính trị, xã hội của Bộ. Hội nghị nghe đồng chí Bộ trưởng Bộ KH&CN chỉ đạo, quán triệt triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của Bộ KH&CN.

"Với tinh thần đổi mới, thiết thực, gắn việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII với niềm tin, tôn chỉ, kế hoạch hành động cụ thể phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ Đảng viên và đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh", Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu.

Trong lần Học tập này, Bộ KH&CN triển khai tại 6 điểm cầu tại Bộ KH&CN, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Sở hữu trí tuệ, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Tập đoàn FPT tham gia.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Hồng Hà trình bày những nội dung cơ bản gồm 6 nhóm vấn đề của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó có vấn đề về đánh giá 30 năm đổi mới; Mục tiêu thời gian tới với thời cơ, vận hội thách thức rất nhiều.

(Nguồn:vietq.vn)


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169