Cải cách chính sách, quy định để thúc đẩy năng suất

15/12/2023
Trong bối cảnh hiện nay, cải cách chính sách, quy định đóng vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng suất nền kinh tế.

Trong bối cảnh hiện nay, cải cách chính sách, quy định đóng vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng suất nền kinh tế.

Phát biểu khai mạc Hội thảo chuyên đề 1 trong khuôn khổ Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023, TS. Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL cho biết, được sự ủng hộ của Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ (trực tiếp là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) chủ trì, phối hợp các bộ, ngành trung ương, các địa phương tổ chức Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 với chủ đề “Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất” nhằm thúc đẩy thực hiện kế hoạch cải thiện năng suất quốc gia của Chính phủ và thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp nâng cao năng suất phù hợp bối cảnh trong nước cũng như quốc tế.

TS. Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu khai mạc Hội thảo.

Theo TS. Hà Minh Hiệp, đối với vấn đề nâng cao năng suất, trước đây chúng ta tiếp cận ở góc độ các công cụ, giải pháp để nâng cao năng suất. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là ở bối cảnh cụ thể thì chúng ta áp dụng công cụ nào, giải pháp nào, chuyển giao công nghệ nào.

“Có một nội dung chúng ta cần quan tâm là đôi khi một số chính sách mà chúng ta ban hành sẽ cản trở năng suất. Nếu chính sách, không phù hợp, không cởi trói cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp không thể phát triển, nâng cao năng suất. Để giải quyết vấn đề này, Tổ chức năng suất châu Á (APO) có một công cụ GRP (Thực hành quy định tốt), giúp chúng ta đánh giá, nhìn nhận lại các quy định, chính sách ban hành đã phù hợp với doanh nghiệp hay chưa, các doanh nghiệp phản hồi lại ra sao. Từ đó, tìm ra hạn chế cần thay đổi”, TS Hà Minh Hiệp chia sẻ.

Cũng theo Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, cải cách hành chính không chỉ nằm ở việc lược bỏ thủ tục hành chính mà còn nằm ở chỗ nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính phải được thay đổi để giúp cho doanh nghiệp có môi trường thuận lợi để phát triển, nâng cao năng suất.

“Với quy mô 4 phiên được tổ chức tại Diễn đàn, tôi mong rằng đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, doanh nghiệp sẽ cùng chia sẻ những ý kiến, quan điểm nhằm đánh giá tổng thể lại các quy định, chính sách đã ban hành, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy định, chính sách để thúc đẩy tăng năng suất”, TS Hà Minh Hiệp nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, các đai biểu đã được nghe phần trình bày về chủ đề “Xu hướng mới nhất nhằm đạt được các mục tiêu về chính sách và quy định” của ông Faisa Naru, Giám đốc Think Test Do, Vương Quốc Anh, Chuyên gia APO; Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ với phần trình bày về “Thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua nâng cao chất lượng chính sách, quy định”; PGS.TS Vũ Minh Khương với phần trình bày về “Các yếu tố cản trở năng suất và phát triển doanh nghiệp”.

Nguồn: tcvn.gov.vn


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169