Kiểm tra không phá hủy

UT Kiểm tra siêu âm - Bậc 2 Thực hành

UT Kiểm tra siêu âm - Bậc 2 Thực hành
Việc thực hành dành cho tất cả các học viên của khóa học UT2 K, không tự mình có khả năng luyện tập đầy đủ, có cơ hội hiểu sâu về những kiến thức và kỹ năng đã học và tăng cường  chuẩn bị cho việc kiểm tra trình độ.

Kiểm tra không phá hủy

Kiểm tra không phá hủy
Kiểm tra không phá hủy (NDT) là phương pháp giám sát chất lượng tốt nhất để tránh các tai nạn và thảm họa. Ngày nay chúng ta đã quen với nhiều khái niệm trong y học như chụp X quang, siêu âm, nội soi... Đó cũng chính là một số phương pháp được ứng dụng trong kiểm tra không phá hủy vật liệu và cấu kiện.

Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169