Chứng nhận hệ thống quản lý tăng trên 6% trong năm 2010

03/07/2012
Báo cáo thống kê mới nhất (The ISO Survey of Certifications 2010) do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế - ISO công bố cho thấy số lượng tổ chức, doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO 13485, ISO/IEC 27001 và ISO 22000 tăng thêm 6.23% trong năm 2010 trên toàn thế giới. Đến cuối năm 2010, tổng số chứng chỉ các hệ thống quản lý được cấp là 1.457.912 chứng chỉ tại 178 quốc gia, trong đó có 1.109.905 chứng chỉ ISO 9001 và 250.972 chứng chỉ ISO 14001.

Báo cáo thống kê mới nhất (The ISO Survey of Certifications 2010) do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế – ISO công bố cho thấy số lượng tổ chức, doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO 13485, ISO/IEC 27001 và ISO 22000 tăng thêm 6.23% trong năm 2010 trên toàn thế giới. Đến cuối năm 2010, tổng số chứng chỉ các hệ thống quản lý được cấp là 1.457.912 chứng chỉ tại 178 quốc gia, trong đó có 1.109.905 chứng chỉ ISO 9001 và 250.972 chứng chỉ ISO 14001.

Tăng nhiều nhất là chứng chỉ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005 với 34% tăng thêm, tiếp đến là chứng chỉ hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2005 tăng 21%.

Tổng thư ký ISO ông Rob Steele nhận xét rằng: "Với gần 1,5 triệu tổ chức, doanh nghiệp đạt chứng chỉ ISO thể hiện sức hấp dẫn của các mô hình hệ thống quản lý và tiên phong chính là hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001. Bên cạnh đó việc áp dụng các mô hình hệ thống quản lý khác tiếp tục được các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm triển khai để giải quyết những thách thức về các khía cạnh quan lý gặp phải".

ISO 9001:2008

Đến cuối tháng 12 năm 2010, có ít nhất 1.109.905 chứng chỉ ISO 9001 đã được cấp tại 178 quốc gia và nền kinh tế. Số lượng chứng chỉ tăng thêm là 45.120 chứng chỉ, tăng 4% so với năm 2009 là năm đầu tiên đạt một triệu (1.064.785) chứng chỉ trên toàn thế giới.

Với 297.037 chứng chỉ ISO 9001 đã được cấp, Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí số một trong 10 quốc gia có chứng chỉ ISO 9001 nhiều nhất, Italia xếp vị trí thứ hai với 138.892 chứng chỉ và Liên Bang Nga xếp vị trí thứ ba với 62.265 chứng chỉ đã được cấp. Ba quốc gia này cũng là nơi có số chứng chỉ tăng thêm nhiều nhất trong năm 2010, trong đó đứng đầu Trung Quốc với 39.961 chứng chỉ được cấp thêm trong năm 2010.

ISO 14001:2004

Íít nhất 250.972 chứng chỉ ISO 14001 đã được cấp ở 155 quốc gia và các nền kinh tế, tăng 27.823 chứng chỉ (+12%) so với năm 2009.

Trung Quốc, Nhật Bản và Tây Ba Nha là ba quốc gia đứng đầu trong tổng số chứng chỉ đã được cấp, trong khi đó Trung Quốc, Hoa Kỳ và Tây Ba Nha là các quốc gia có số lượng chứng chỉ tăng hàng năm cao nhất.

ISO/TS 16949:2009

ISO/TS 16949 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành, áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất ô tô và phụ tùng. Tính đến cuối năm 2010, có ít nhất 43.946 chứng chỉ ISO/TS 16949:2009 (tăng 7%) đã được cấp ở 84 quốc gia và các nền kinh tế.

Ba quốc gia có số chứng chỉ nhiều nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Hoa Kỳ, trong khi đó ba quốc gia có số lượng chứng chỉ tăng cao nhất là Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc.

ISO 13485:2003

ISO/TS 13485 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành, áp dụng đối với các cơ sở sản xuấ trang thiết bị y tế. Ít nhất 18.834 chứng chỉ ISO 13485:2003 đã được cấp ở 93 quốc gia và nền kinh tế. Tổng số chứng chỉ năm 2010 tăng 2.410 (15%) so với năm 2009.

Ba quốc gia đứng đầu về số chứng chỉ được cấp là Hoa Kỳ, Đức, Italia và ba quốc gia có số lượng chứng chỉ tăng nhiều nhất kể từ khi bắt đầu thống kê năm 2009 là Italia, Hoa kỳ và Vương Quốc Anh.

ISO/IEC 27001:2005

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thông tin, áp dụng với mọi tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đảm bảo an toàn cho các tài sản thông tin để ngăn ngừa thiệt hạt khi tài sản về thông tin bị hư hại, mất mát hay bị xâm nhập trái phép… Cuối năm 2010, ít nhất 15.625 chứng chỉ ISO/IEC 27001:2005 đã được cấp ở 117 quốc gia và các nền kinh tế. Năm 2010 có số lượng chứng chỉ tăng 2.691 (21%) so với năm 2009.

Ba quốc gia có tổng số chứng chỉ cao nhất là Nhật Bản, Ấn Độ và Vương Quốc Anh, trong khi đó ba quốc gia có số lượng chứng chỉ tăng nhiều nhất năm 2010 là Nhật Bản, Trung Quốc và Cộng hòa Séc.

ISO 22000:2005

Tính đến cuối tháng 12 năm 2010, ít nhất 18.630 chứng chỉ ISO 22000:2005 đã được cấp tại 138 quốc gia và các nền kinh tế. Tăng thêm 4.749 chứng chỉ (34%) so với 13.881 chứng chỉ đã được cấp tới năm 2009 tại 129 quốc gia và các nền kinh tế.

Ba quốc gia đứng đầu về số lượng chứng chỉ là Trung Quốc, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ và ba quốc gia có số lượng chứng chỉ tăng nhanh năm 2010 là Trung Quốc, Nhật Bản và Hy Lạp

Nguồn:tcvn.gov.vn

 


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169