Cục Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc thăm và làm việc với Tổng cục

03/07/2012
Trong khuôn khổ hợp tác với Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Hàn Quốc, từ ngày 16-20/4/2012, đoàn chuyên gia Hàn Quốc gồm đại diện các Cơ quan: Cục Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS), Hội Tiêu chuẩn (KSA), Hội các Tổ chức Thử nghiệm và Đo lường (KATSO), Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp (KRISCA), Viện Đánh giá Công nghệ (KEIT), Viện Quản lý Xăng dầu (KPetrol) đã sang thăm và làm việc với Tổng cục TCĐLCL.

Trong khuôn khổ hợp tác với Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Hàn Quốc, từ ngày 16-20/4/2012, đoàn chuyên gia Hàn Quốc gồm đại diện các Cơ quan: Cục Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS), Hội Tiêu chuẩn (KSA), Hội các Tổ chức Thử nghiệm và Đo lường (KATSO), Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp (KRISCA), Viện Đánh giá Công nghệ (KEIT), Viện Quản lý Xăng dầu (KPetrol) đã sang thăm và làm việc với Tổng cục TCĐLCL.

Mục đích của Đoàn nhằm phối hợp với Tổng cục tổ chức một số các sự kiện: nghiên cứu, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng đối với các lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường và Đánh giá sự phù hợp của Việt Nam; Hội thảo hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực Tiêu chuẩn về Xây dựng và Năng lượng.

Sáng ngày 20/04/2012, lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL và lãnh đạo KATS đã có buổi Toạ đàm về các hoạt động hợp tác giữa hai Bên. Kết thúc buổi Toạ đàm, dưới sự chứng kiến của Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt, Phó Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh và ông Hyeongki CHOI,  Phó Cục trưởng KATS ký kế hoạch hợp tác 2012-2013 giữa Tổng cục TCĐLCL và KATS. 

Thông qua những sự kiện này, một lần nữa khẳng định về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Tổng cục TCĐLCL và KATS được thiết lập từ năm 2005

Nguồn:portal.tcvn.vn


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169