Cuộc họp lần thứ 3 Ban điều phối chung Dự án JICA-STAMEQ về Tăng cường Hệ thống và Hoạt động Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn

03/07/2012
Từ ngày 06 đến ngày 18/11/2011, Ban thẩm tra giữa kỳ của Tổ chức hợp tác Quốc tế Nhật Bản do ông Toru Homma dẫn đầu đã đến và ở thăm Việt Nam. Mục đích của chuyến thăm là nhằm tiến hành hợp tác thẩm tra giữa kỳ dự án Tăng cường Hệ thống và Hoạt động Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn.

Từ ngày 06 đến ngày 18/11/2011, Ban thẩm tra giữa kỳ của Tổ chức hợp tác Quốc tế Nhật Bản do ông Toru Homma dẫn đầu đã đến và ở thăm Việt Nam. Mục đích của chuyến thăm là nhằm tiến hành hợp tác thẩm tra giữa kỳ dự án Tăng cường Hệ thống và Hoạt động Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn. Trong suốt thời gian ở thăm Việt Nam, Ban thẩm tra và các cơ quan chuyên trách của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã có các buổi thảo luận và trao đổi quan điểm về Dự án.

Ngày 17/11/2011, Cuộc họp lần thứ 3 Ban điều phối chung Dự án JICA-STAMEQ về Tăng cường Hệ thống và Hoạt động Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn đã được tổ chức tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tham dự cuộc họp có ông Trần Văn Vinh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; ông Toru Homma – Trưởng Ban thẩm tra giữa kỳ của JICA và đại diện của các đơn vị có liên quan.  Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận và thông qua Báo cáo Thẩm tra giữa kỳ Dự án.

Kết quả Thẩm tra giữa kỳ đã cho thấy sự phù hợp giữa Dự án với các chính sách Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn của Chính phủ; tính hiệu quả của Dự án vẫn được duy trì ở mức cao; các yếu tố đầu vào như trợ giúp về mặt kinh phí, đào tạo, thiết bị kiểm định…vẫn được đảm bảo hợp lý. Thẩm tra giữa kỳ đã ghi nhận những tiến bộ đáng kể trong các hoạt động Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn mang tính Quốc tế hóa của Tổng cục cũng như những tiến bộ trong hoạt động chuyên môn của QUATEST 1 và QUATEST 3. Kết quả thẩm tra giữa kỳ cũng chỉ ra sự cần thiết phải đấy mạnh hơn nữa mối quan hệ giữa STAMEQ và các Tổ chức khác có liên quan, điều chỉnh ma trận thiết kế dự án (Project Design Matrix) và kế hoạch triển khai (Plan of Operation) cho phù hợp với tình hình thực tại và nhằm tối đa hóa hiệu quả của Dự án, thiết kế các công cụ giám sát chất lượng dịch vụ…

Nguồn: www.tcvn.vn


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169