Đại hội đại biểu công đoàn tổng cục lần thứ XIV

08/10/2012
Ngày 4 tháng 10 năm 2012 đã khai mạc đại hội đại biểu công đoàn Tổng cục lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012-2015, đồng chí Ngô Quý Việt, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng đã về dự. Về dự đại hội còn có đồng chí Đặng Quang Huấn, Chủ tịch công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ cùng hơn 100 đại biểu được bầu từ các công đoàn cơ sở.

Ngày 4 tháng 10 năm 2012 đã khai mạc đại hội đại biểu công đoàn Tổng cục lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012-2015, đồng chí Ngô Quý Việt, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng đã về dự. Về dự đại hội còn có đồng chí Đặng Quang Huấn, Chủ tịch công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ cùng hơn 100 đại biểu được bầu từ các công đoàn cơ sở.

Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt phát biểu tại đại hội

Báo cáo chính trị nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, các cán bộ, đoàn viên công đoàn Tổng cục đều tích cực phấn đấu, học tập tiếp thu những kiến thức mới về quản lý, khoa học và công nghệ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và có những đóng góp quan trọng vào hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Các công tác: tuyên truyền giáo dục, kết quả phong trào thi đua yêu nước, công tác giám sát, chăm lo đời sống và chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức; tham gia xây dựng đảng, phát triển đoàn viên cũng như các hoạt động xã hội khác đều được đẩy mạnh và có hiệu quả. Báo cáo cũng nêu một số hạn chế và bài học kinh nghiệm.

 

Về phương hướng nhiệm kỳ 2012-2015, báo cáo nêu 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có những nhiệm vụ: Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chính sách đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn; kịp thời nắm bắt thông tin về hoạt động công đoàn tại các đơn vị, tâm tư nguyện vọng, tư tưởng của đoàn viên công đoàn để đảm bảo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên hài hòa với lợi ích của tập thể.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tổng cục trưởng và Chủ tịch công đoàn bộ đều ghi nhận những thành tích của Công đoàn Tổng cục nhiệm kỳ qua và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012-2015. Các đồng chí cũng đề nghị Đại hội bầu ra Ban chấp hành đủ mạnh để tiếp tục đưa hoạt động công đoàn đến những bước tiến mới vững chắc.

Ban chấp hành công đoàn tổng cục nhiệm kỳ 2012-2015

Đại hội đã bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015 và bầu đoàn đại biểu đi dự hội nghị giữa nhiệm kỳ của Công đoàn Bộ khoa học và Công nghệ.


Nguồn: http://portal.tcvn.vn

 


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169