Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

03/07/2012
Ngày 16/6/2012, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ đã  tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ngày 16/6/2012, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ đã  tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Đình Tiến, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, toàn thể đảng viên đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức truyền hình qua mạng bao gồm 8 điểm đầu cầu. Điểm đầu cầu tại Tổng cục TCĐLCL gồm toàn thể đảng viên thuộc Đảng ủy Tổng cục, các công đoàn viên ưu tú xuất sắc, đoàn viên thanh niên ưu tú, Hội viên Hội cựu chiến binh ưu tú năm 2011.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), cụ thể là Chỉ thị 15-CT/TW, Kế hoạch 08-KH/TW của Bộ Chính trị về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết số 13-NQ/TW về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Hội nghị cũng được nghe Đồng chí Lê Đình Tiến, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo về việc triển khai Kế hoạch 252-KH/ĐUB ngày 25/5/2012 của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị thể hiện tinh thần nghiêm túc của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tiếp thu nội dung Nghị quyết, kế hoạch triển khai và thực hiện Nghị quyết để tất cả lãnh đạo Bộ, đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong Bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung, ý nghĩa cần thiết và những việc cần phải làm, tạo sự thống nhất cao trong triển khai và thực hiện Nghị quyết cũng như các chương trình, kế hoạch

STAMEQ


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169