Diễn đàn Năng suất Chất lượng lần thứ 16

03/07/2012
Ngày 17/2/1012, Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức hội nghị Diễn đàn năng suất chất lượng lần thứ 16 với chủ đề: Đổi mới hệ thống quản trị cơ hội để phát triển doanh nghiệp. Diễn đàn Năng suất Chất lượng là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tuyên truyền và thúc đẩy các hoạt động năng suất chất lượng tại Việt Nam.

Ngày 17/2/1012, Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức hội nghị Diễn đàn năng suất chất lượng lần thứ 16 với chủ đề: Đổi mới hệ thống quản trị cơ hội để phát triển doanh nghiệp. Diễn đàn Năng suất Chất lượng là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tuyên truyền và thúc đẩy các hoạt động năng suất chất lượng tại Việt Nam. Trải qua 15 lần tổ chức. Diễn đàn đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và trở thành người bạn đồng hành của chuyên gia và các doanh nghiệp trong cả nước.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được nghe các báo cáo về Chiến lược năng suất và sự phát triển của doanh nghiệp; Vai trò của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân; Đổi mới các công cụ quản trị tiên tiến – Sự tất yếu của phát triển doanh nghiệp; Xu hướng đổi mới quản trị doanh nghiệp – Các mô hình thành công; Chia sẻ từ doanh nghiệp về xấy dựng một mô hình hoạt đọng doanh nghiệp hiệu quả; xây dựng các hệ thống quản trị tích hợp hiệu quả; Quản lý các quá trình tại doanh nghiệp dựa vào tính toán chi phí theo các hoạt động và Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua tái cơ cấu phương pháp quản trị doanh nghiệp: 5 bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam. Cũng tại diễn đàn này, Hội đồng đánh giá thực hành tốt 5S đã trao chứng chỉ thực hành tốt %S cho Công ty Điện lực tỉnh Sơn La.
Diễn đàn năng suất chất lượng lần thứ 16 là cơ hội để các doanh nghiệp lựa chọn chiến lược thích hợp như: thu hẹp sản xuất, cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, thúc đấy tăng trưởng, sáng tạo đổi mới của quá trình đầu ra, đầu vào.

Nguồn: tcvn.gov.vn

Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169