Đoàn công tác liên Bộ Bangladesh thăm và làm việc với Tổng cục

02/05/2013
Sáng ngày 23/4/2013, Đoàn công tác liên Bộ Bangladesh do ông Omor Faruk Chowdhury-Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Bangladesh dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt và đại diện các đơn vị liên quan đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Sáng ngày 23/4/2013, Đoàn công tác liên Bộ Bangladesh do ông Omor Faruk Chowdhury-Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Bangladesh dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt và đại diện các đơn vị liên quan đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Mục đích của Đoàn sang Việt Nam lần này là để trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và chiển khai Chính sách Chất lượng Quốc gia; xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tìm hiểu về các hoạt động của Tổng cục liên quan đến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, đánh giá sự phù hợp, TBT…

 Kết thúc buổi làm việc, Đoàn đã đi thăm một số đơn vị của Tổng cục tại Hà nội và sẽ thăm Khu Thử nghiệm Biên Hòa, Đồng Nai thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) vào ngày 25/4/2013.

Nguồn: tcvn

 


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169