Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào Thanh niên năm 2012 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013

05/02/2013
Ngày 01 tháng 02 năm 2013, tại Trụ sở của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào Thanh niên năm 2012 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013.

Ngày 01 tháng 02 năm 2013, tại Trụ sở của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào Thanh niên năm 2012 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013.

Năm 2012, được sự quan tâm trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục, sự chỉ đạo sát sao của Đoàn cấp trên, sự phối hợp và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Đoàn Thanh niên Tổng cục đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó đã triển khai nhiều hoạt động lớn với nhiều nội dụng thiết thực, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, chú trọng hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện để toàn thể đoàn viên phát huy năng lực, sở trường, củng cổ nhận thức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, tổng số đoàn viên của Tổng cục là  296 đoàn viên, sinh hoạt tại 12 chi đoàn trực thuộc. Trong đó có 30 đồng chí là đảng viên, 03 đồng chí là dân tộc thiểu số, tiến sỹ 01 đồng chí, thạc sỹ 35 đồng chí, đại học 242 đồng chí, cao đẳng và trung cấp 24 đồng chí.

Phát biểu  tại Hội  nghị, đ/c Ngô Quý Việt ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2012 của Đoàn Thanh niên. Đó là đã tổ chức đại hội Đoàn thành công, tham gia hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng cục TCĐLCL, tham gia cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng… Năm 2013, Đoàn Tổng cục cần tham gia học tập giới thiệu Nghị quyết TW6 về KHCN, tiếp tục công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn, từng đoàn viên đặt mục tiêu phấn đấu cho cá nhân mình về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, ngoại ngữ để xây dựng và phát triển sự nghiệp TCĐLCL.

Nhân dịp này, để biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các đoàn viên và tập thể có thành tích cao trong công tác đoàn năm 2012, Đoàn khối các cơ quan trung ương đã tặng bằng khen cho BCH Đoàn Tổng cục, 5 chi đoàn và 18 đoàn viên được tặng bằng khen cấp Đoàn TN Bộ Khoa học và Công nghệ, 2 chi đoàn được tặng bằng khen cấp Đoàn TN Tổng cục.

Nguồn: portal.tcvn.vn


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169