Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

03/07/2012
Sáng nay, ngày 6/1/2012, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt phát khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.

Sáng nay, ngày 6/1/2012, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt phát khai mạc và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Đặng Quang Huấn, đại diện của Văn phòng Chính phủ, các vụ thuộc Bộ, lãnh đạo và cán bộ của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012 của Tổng cục, và Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2011.

Nhìn chung, trong năm 2011, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, được sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài Bộ, Tổng cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất. Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được triển khai có hiệu quả hơn. 10 nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2011 đã được tích cực triển khai thực hiện, trong đó kết quả thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm có thể đánh giá là những điểm nổi bật trong năm 2011.

Công tác chỉ đạo điều hành năm 2011 của Bộ đối với hoạt động TCĐLCL đã được thực hiện kịp thời, sát với thực tế của các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Tổng cục đã hoàn thành trong năm 2011.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh phát biểu tại Hội nghị

Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là một lĩnh vực được các Bộ, ngành quan tâm và chú trọng triển khai nhưng chưa đạt được yêu cầu tối đa của kế hoạch đã dự kiến. Để giải quyết vấn đề nêu trên, Tổng cục đã tổ chức các buổi làm việc làm việc với các Bộ, ngành về kế hoạch công tác tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Bộ, Tổng cục đã tham gia giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh và còn chưa thống nhất trong việc triển khai công tác tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật giữa các Bộ ngành với nhau.

Với sự chủ động và tích cực triển khai thực hiện của Tổng cục, năm 2011 dự án Luật Đo lường đã được Quốc hội khóa 13 thông qua vào ngày 11/11/2011. Đồng thời với việc hoàn thiện và trình thông qua Luật Đo lường, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo lường đã được Bộ chỉ đạo Tổng cục tiếp tục triển khai để trình Chính phủ ban hành trong năm 2012. Công tác quản lý đo lường năm 2011 đã được tăng cường mạnh hơn để đảm bảo được sự chấp hành pháp luật đo lường được đầy đủ và đúng quy định. Các vụ việc về gian lận đo lường trong năm 2011 đã được kịp thời phát hiện và xử lý .

Theo chỉ đạo của Bộ, công tác quản lý chất lượng năm 2011 đã được triển khai tích cực với sự tham gia của các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các cơ quan liên quan của các Bộ, ngành và địa phương thông qua việc kiểm tra, thanh tra về chất lượng theo các chuyên đề, nhóm sản phẩm trọng điểm. Công tác quản lý chất lượng được thể hiện sự chuyển biến mạnh qua những điểm sau: các Bộ, ngành và địa phương đồng loạt triển khai thực hiện ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước; tham gia xây dựng các biện pháp kiềm chế nhập siêu; tiếp tục tuyên truyền vận động việc sử dụng mũ bảo hiểm; tăng cường, hướng dẫn và đưa ra các khuyến cáo về an toàn đồ chơi trẻ em; tiến hành hướng dẫn và tăng cường kiểm tra sản phẩm điện, điện tử trong việc thực hiện gắn dấu hợp quy CR…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, Tổng cục cũng nhận thấy một số tồn tại: Một số Bộ, ngành chưa có sự quan tâm đúng mức đến họat động TCĐLCL, không có người chuyên trách , lại hay bị thay đổi nên việc triển khai công việc còn chậm, không đúng quy định; Việc phản ứng với thị trường có lúc còn chưa nhanh nhạy, kịp thời; Đầu tư của Nhà nước chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. Cho đến nay hầu hết các dự án đầu tư phát triển của Tổng cục đều bị chậm vì không bố trí đủ vốn; Lực lượng quản lý nhà nước về TCĐLCL còn mỏng, chưa đáp ứng được nhiệm vụ ngày càng tăng, yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, của các cơ quan cấp trên, của xã hội ngày càng đa dạng, phức tạp đòi hỏi phải xử lý kịp thời, không sai sót; Việc triển khai hoạt động tuyên truyền các Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chưa kịp thời, do kế hoạch và kinh phí thực hiện chưa được Bộ phê duyệt để triển khai thực hiện.

Phát biếu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt Thanh đánh giá cao thành tích mà Tổng cục đã đạt được trong năm qua và chỉ đạo Tổng cục cần nghiêm túc phân tích những khó khăn, hạn chế đã gặp phải để khắc phục trong năm tới.

Nguồn: portal.tcvn.vn

 


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169