Hội nghị Tuyên truyền, Phổ biến Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Đo lường

29/08/2013
Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9; đồng thời nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ II với mục tiêu là hóa thân màu áo xanh của Đoàn vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị; ngày 21/8/2013 tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ giao Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng cục và Đoàn Thanh niên Khối Liên vụ tổ chức “Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Đo lường”.

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9; đồng thời nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ II với mục tiêu là hóa thân màu áo xanh của Đoàn vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị; ngày 21/8/2013 tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ giao Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng cục và Đoàn Thanh niên Khối Liên vụ tổ chức “Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Đo lường”.

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Trần Văn Vinh – Ủy viên Thường vụ – Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó bí thư – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL; Trần Quyết Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Quốc Thái – Ủy viên TW Đoàn, Ủy viên đoàn khối các cơ quan TW, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN

Đồng chí Trần Văn Vinh – Ủy viên Thường vụ – Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Bộ KH&CN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe PGS.TS Đoàn Năng – Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Nguyễn Hùng Điệp – Vụ trưởng Vụ Đo lường trao đổi Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Đo lường.

Trao đổi về những điểm mới của Luật Khoa học và Công nghệ, PGS.TS Đoàn Năng nhấn mạnh phát  triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp. Sự lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của Nhà nước và tài năng, tâm huyết của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đóng vai trò quyết định thành công của sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ.

 PGS.TS Đoàn Năng – Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ Phổ biến Luật Khoa học và Công nghệ

Theo đó, Luật quy định rõ nhiệm vụ của hoạt động Khoa học và Công nghệ là xây dựng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; xây dựng luận cứ khoa học cho việc định ra đường lối, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; góp phần xây dựng nền giáo dục tiên tiến, xây dựng con người mới Việt Nam; kế thừa và phát huy giá trị truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và đóng góp vào kho tàng văn hoá, khoa học của thế giới. Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ để làm chủ công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, phương pháp quản lý tiên tiến; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người; kịp thời dự báo, phòng, chống, hạn chế và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Hùng Điệp – Vụ trưởng Vụ Đo lường  Phổ biến Luật Đo lường

Trao đổi về Luật Đo lường, đồng chí Nguyễn Hùng Điệp nêu rõ Luật Đo lường là đảm bảo sự công bằng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mua bán, thanh toán hàng hóa, dịch vụ giữa các tổ chức cá nhân, góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học- kỹ thuật, tiết kiệm tài nguyên, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường; thúc đẩy lưu thông hàng hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

 Với ý nghĩa đó khoa học – kỹ thuật chính xác, Đo lường có vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Không có đo lường chính xác, tiêu chuẩn phù hợp, chúng ta sẽ không có chất lượng sản phẩm, không đảm bảo được công bằng trong thương mại, không đảm bảo được sự trong sạch của môi trường và sức khoẻ của nhân dân, không phát triển được khoa học – công nghệ, và nói chung là không thể đạt được mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Thoan – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ KH&CN, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng cục phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị lần này là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, những nội dung được truyền đạt tại hội nghị đã góp phần cung cấp, trang bị cho các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững, nắm sâu hơn những vấn đề cơ bản, có tính cốt lõi của Luật khoa học và Công nghệ, Luật Đo lường, từ đó vận dụng vào công việc chuyên môn hằng ngày, từng bước đưa các Luật vào cuộc sống, đóng thời giúp cho quá trình tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của quản lý Nhà nước của Bộ và Tổng cục của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên ngày càng hiệu quả hơn.

Nguồn: TCVN-net 


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169