Hội thảo về cơ chế chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong lĩnh vực nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

02/05/2013
Ngày 26/4/2013 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức buổi Hội thảo về cơ chế chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong lĩnh vực nghiên cứu KH&CN.

Ngày 26/4/2013 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức buổi Hội thảo về cơ chế chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong lĩnh vực nghiên cứu KH&CN.


Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đồng chí Đinh Văn Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương; Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh và các đại biểu đại diện cho các viện, trường, ban ngành có liên quan.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm một số nội dung cụ thể như: Những vấn đề bất cập về tiền lương hiện nay đối với cán bộ, viên chức ngành KH&CN; Định hướng cải cách tiền lương đối với khu vực sự nghiệp công lập, trong đó có sự nghiệp KH&CN; Mối liên hệ giữa việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm với vấn đề tiền lương và thu nhập của người lao động trong các tổ chức KH&CN thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Kinh nghiệm nước ngoài về vấn đề tiền lương và chính sách đãi ngộ đối với cán bộ khoa học; Định hướng giải pháp cải cách tiền lương đối với ngành KH&CN trong mối quan hệ với đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN,…

Ngoài ra, các đại biểu cũng đưa ra những kinh nghiệm của quốc tế về đãi ngộ đối với ngành KH&CN để từ đó đề xuất những cải cách tiền lương cho cán bộ ngành KH&CN Việt Nam hiện nay.

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cùng trao đổi và luận bàn một cách chi tiết, Thứ trưởng Trần Việt Thanh bày tỏ hy vọng các đại biểu tham dự Hội thảo với kinh nghiệm lâu năm trong thời gian làm khoa học của mình sẽ có những ý kiến đóng góp thiết thực về các nội dung có liên quan. Qua đó, Ban kinh tế Trung ương, Bộ KH&CN tiếp tục hoàn thiện và tham mưu cho Bộ Chính trị về chính sách tiền lương đối với cán bộ, viên chức trong các tổ chức KH&CN theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khẳng định: “đầu tư nhân lực cho KH&CN là đầu tư cho phát triển bền vững, trực tiếp nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc,…”

Nguồn: Ngũ Hiệp, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&C 

 


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169