Lễ Kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14-10

14/10/2013
Ngày 11/10/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14-10. Tham dự Lễ Kỷ niệm có ông Ngô Quý Việt-  Tổng cục trưởng Tổng cục TC ĐL CL, ông Vũ Văn Diện- Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người Tiêu dùng, đại diện một số Bộ, ngành, Chi cục TC ĐL CL, các doanh nghiệp cùng đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục.

Ngày 11/10/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14-10. Tham dự Lễ Kỷ niệm có ông Ngô Quý Việt-  Tổng cục trưởng Tổng cục TC ĐL CL, ông Vũ Văn Diện- Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người Tiêu dùng, đại diện một số Bộ, ngành, Chi cục TC ĐL CL, các doanh nghiệp cùng đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục.

Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10 – ngày hội truyền thống của những người làm công tác tiêu chuẩn hoá trên toàn cầu – được tổ chức hằng năm theo sáng kiến của Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) với sự hưởng ứng và phối hợp của Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC), Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU).

Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt phát biểu khai mạc tại Lễ kỷ niệm

Trong ngày này, trên khắp thế giới, gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của các tổ chức ISO, IEC và ITU cùng tiến hành kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới với các hình thức phong phú, đa dạng khác nhau nhằm tôn vinh lợi ích to lớn của hoạt động tiêu chuẩn hoá trong đời sống kinh tế-xã hội trên toàn cầu và khích lệ, lôi cuốn mọi quốc gia, mọi vùng lãnh thổ và mọi tổ chức, cá nhân tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động tiêu chuẩn hoá để hướng tới cuộc sống tươi đẹp hơn trên hành tinh của chúng ta.

Mỗi năm, ba tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu thế giới là ISO, IEC, ITU đều thống nhất đưa ra một chủ đề với các mục tiêu khác nhau. Chủ đề Ngày Tiêu chuẩn thế giới năm nay là “Tiêu chuẩn quốc tế tạo sự thay đổi tích cực”. Chủ đề năm nay nhấn mạnh vai trò của các tiêu chuẩn như những công cụ hữu dụng dẫn đến sự thay đổi tích cực thông qua cac quy định kỹ thuật đầy đủ và chi tiết để có thể mở ra thị trường toàn cầu, tạo lập môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu tham dự

Ở Việt Nam, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực từ 01/01/2007 đã tạo cơ hội cho mọi tổ chức, cá nhân tham gia tích cực vào hoạt động tiêu chuẩn hoá, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn ở cả phạm vi quốc tế. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định 712/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" và Quyết định số 1041/QĐ-TTg phê duyệt Dự án " Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" thuộc chương trình quốc gia này.

Chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đầu tư phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam; khuyến khích mở rộng hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực, tổ chức, cá nhân nước ngoài về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi.

Ở cấp quốc tế, Việt Nam là thành viên chính thức của các tổ chức ISO, ITU, CODEX, là thành viên liên kết của IEC. Việt Nam có quyền và có trách nhiệm tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế để sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam vươn ra thị trường thế giới mạnh mẽ hơn nữal; đồng thời cần đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở làm nền tảng cho sản xuất, kinh doanh và bảo vệ chính đáng cho các doanh nghiệp, cũng như người tiêu dùng Việt Nam.

Nguồn: TCVN-net

 


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169