NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ GIÁM SÁT VIÊN HÀN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

07/03/2024
Hiện nay, ngành công nghệ kỹ thuật hàn có một vai trò quan trọng trong nền công nghiệp cơ khí sản xuất chế tạo của mối quốc gia, vì thế các doanh nghiệp cơ khí cần phải nâng cao vị thế đảm bảo uy tín chất lượng của doanh nghiệp mình trên thương trường để vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Hiện nay, ngành công nghệ kỹ thuật hàn có một vai trò quan trọng trong nền công nghiệp cơ khí sản xuất chế tạo của mối quốc gia, vì thế các doanh nghiệp cơ khí cần phải nâng cao vị thế đảm bảo uy tín chất lượng của doanh nghiệp mình trên thương trường để vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Các doanh nghiệp cơ khí chế tạo tại Việt Nam cần có những năng lực trình độ quản lý các dự án công trình lớn, với những công nghệ sản xuất tự động hoá, thì đội ngũ nhân sự hàn có trình độ cao để đáp ứng các yêu cầu của các nhà thầu quốc tế như: Kỹ sư hàn, chuyên gia hàn, giám sát hàn, để đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ theo EN ISO 14731 trong hệ thống đảm bảo chất lượng hàn ISO 3834 của các nhà thầu trong và ngoài nước khi áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Để thực hiện nhiệm vụ “Nhân rộng đào tạo đội ngũ giám sát viên hàn quốc tế cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo tại Việt Nam”, mã số đề tài 02.5/NSCL - 2022 thuộc Chương trình quốc gia “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030” của Thủ tướng Chính phủ, cũng như nhu cầu thực tế từ các doanh nghiệp nhằm bồi dưỡng nâng cao và tạo thêm nguồn nhân lực có trình độ quản lý chất lượng hàn cho đội ngũ cán bộ kỹ sư, công nhân cho các công ty cơ khí chế tạo trong việc đảm bảo chất lượng hàn làm tăng năng suất, giảm thiểu tối đa các khắc phục sửa chữa trong việc sản xuất chế tạo sản phảm kết cấu thép, Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt - Đức ( HwC) đơn vị được uỷ quyền chứng nhận của của Viện hàn quốc tế tại Việt Nam (VN ANB) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức các khóa đào tạo giám sát hàn quốc tế bậc 2 tại hai khu vực trọng điểm là Miền Nam và miền Bắc.

Hình ảnh khoá học giám sát viên hàn quốc tế bậc 2

Mục đích của khoá đào tạo khóa đào tạo giám sát hàn quốc tế bậc 2 là cung cấp kiến thức thực tế, nâng cao vai trò cho đội ngũ nhân sự quản lý, giám sát tại các công ty cơ khí, cụ thể:

- Học viên hiểu biết chuyên sâu về kỹ thuật các phương pháp hàn đang áp dụng cho quá trình sản xuất công nghiệp chế tạo tại Viêt Nam và trên thế giới.

- Học viên kiểm tra được ngoại quan đo đạc để xác định và đánh giá các khuyết tật của mối hàn theo tiêu chí chấp nhận của tiêu chuẩn áp dụng .

- Đánh giá sự hoàn thiện và đầy đủ các thông tin trên các báo cáo kiểm tra không phá huỷ NDT theo tiêu chuẩn áp dụng.

- Đánh giá các báo cáo kiểm tra phá huỷ kim loại mối hàn hay vật liệu cơ bản.

- Kiểm tra các thông tin và sự phù hợp của chứng chỉ vật liệu cơ bản, vật liệu hàn,  so sánh lựa chọn các các vật liệu theo tiêu chuẩn tương đương.

- Đánh giá và đọc hiểu giám sát quy trình hàn WPS trong quá trình sản xuất của các phương pháp hàn.

- Có kiến thức về kỹ thuật vật liệu và những thay đổi của chúng trong quá trình hàn

- Có kiến thức và hiểu biết về các tiêu chuẩn DIN EN ISO về vật liệu hàn, kim loại cơ bản, hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng hàn đặc biệt trong ứng dụng sản xuất chế tạo.

- Có kiến thức về việc chuẩn bị mối hàn, đọc khai triển bản vẽ gia công, khả năng xử lý ứng suất trong mối hàn và khắc phục sự bị biến dạng do co ngót và cong vênh. Biết xử lý nhiệt trước, trong và sau khi hàn.

- Cập nhật và lưu trữ hồ sơ trong hệ thống kiểm soát chất lượng.

Hình ảnh học viên tham gia làm bài thực hành giám sát viên hàn bậc 2

Sau 4 khóa học thì Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt - Đức đã lấy ý kiến của 120 học viên nhằm đánh giá mức độ hài lòng về công tác đào tạo, tài liệu giảng dạy, chất lượng giảng viên, thời lượng của khóa học, mức độ phù hợp đối với yêu cầu công việc của doanh nghiệp và mức độ tiếp thu của từng học viên nhằm tạo ra những khoá đào tạo tốt hơn sau này. Kết quả thu được cũng nói lên những cố gắng của Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt - Đức trong việc đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo.

- Về “Công tác đào tạo”: Các thang điểm từ 1 đến 4 tương ứng với mức độ từ “Chưa tốt” đến “Rất tốt”. Kết quả đánh giá chỉ tiêu “Công tác đào tạo” cho thấy 2,5% học viên đánh giá khóa học "Rất tốt", 58,75% học viên đánh giá khóa học "Tốt", 38,75% học viên đánh giá khóa học "Được".

- Về “Tài liệu giảng dạy”: Các thang điểm từ 1 đến 4 tương ứng với mức độ từ “Chưa tốt” đến “Rất tốt”. Kết quả đánh giá chỉ tiêu “Tài liệu giảng dạy” của nhiệm vụ cho thấy 9,16% học viên đánh giá tài liệu "Rất tốt", 72,5% học viên đánh giá tài liệu "Tốt", 18,34% học viện đánh giá tài liệu "Được".

- Về “Chất lượng giảng viên”: Các thang điểm từ 1 đến 4 tương ứng với mức độ từ “Chưa tốt” đến “Rất tốt”. Kết quả đánh giá chỉ tiêu “Chất lượng giảng viên” cho thấy 5% học viên đánh giá chất lượng giảng viên "Rất tốt", 67,92% học viên đánh giá chất lượng giảng viên "Tốt", 25,83% đánh giá chất lượng giảng viên "Được", 1,25% học viên đánh giá chất lượng giảng viên "Chưa tốt".

- Về “Công tác tổ chức khóa học”: Các thang điểm từ 1 đến 4 tương ứng với mức độ từ “Chưa tốt” đến “Rất tốt”. Kết quả đánh giá chỉ tiêu “Công tác tổ chức khóa học” của nhiệm vụ cho thấy 8,33% học viên đánh giá công tác tổ chức “Rất tốt”, 51,67% học viên đánh giá công tác tổ chức "Tốt", 40% học viên đánh giá công tác tổ chức "Được".

- Về “Mức độ phù hợp đối với yêu cầu công việc của doanh nghiệp”: Các thang điểm từ 1 đến 4 tương ứng với mức độ từ “Chưa tốt” đến “Rất tốt”. Kết quả đánh giá chỉ tiêu “Mức độ phù hợp đối với yêu cầu công việc của doanh nghiệp” cho thấy 70% học viên đánh giá Mức độ phù hợp đối với yêu cầu công việc của doanh nghiệp "Tốt", 30% đánh giá mức độ phù hợp đối với yêu cầu công việc của doanh nghiệp "Được".

- Về “Mức độ tiếp thu của học viên”: Các thang điểm từ 1 đến 4 tương ứng với mức độ từ “Dễ” đến “Quá khó”. Kết quả đánh giá chỉ tiêu “mức độ tiếp thu của học viên” của nhiệm vụ cho thấy 5,83% học viện đánh giá tiếp thu ở mức “Khó”, 92,5% học viện đánh giá tiếp thu ở mức "Vừa", 1,67% học viên đánh giá tiếp thu ở mức "Dễ".

- Về “Thời lượng của khóa học”: Các thang điểm từ 1 đến 3 tương ứng với mức độ từ “Ngắn” đến “Dài”. Kết quả đánh giá chỉ tiêu “Thời lượng của khóa học” của nhiệm vụ cho thấy 0,83% học viên đánh giá thời lượng khóa học là "Dài", 93,34% học viên đánh giá khóa học là "Vừa", 5,83% học viên đánh giá khóa học là "Ngắn".

Nhìn chung, những kết quả đạt được qua việc tổ chức 04 khóa đào tạo giám sát viên hàn quốc tế bậc 2 là hết sức to lớn. Để tiếp tục triển khai thực hiện các lớp học trong những năm tiếp theo trung tâm chuyển giao công nghệ Việt – Đức cần phải rút kinh nghiệm trong việc tổ chức lớp như sau:

Thứ nhất, để lớp học được tổ chức và diễn ra theo kế hoạch cần phải chủ động và chuẩn bị chu đáo hơn công tác tổ chức lớp, phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên. Theo dõi, nắm bắt sát tình hình lớp học và những vấn đề phát sinh để kịp thời giải quyết, tháo gỡ.

Thứ hai, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn sâu, trong giảng dạy cần gợi mở nhiều ra vấn đề để học viên có thể tham gia trao đổi và giải quyết những tình huống thực tiễn đặt ra.

Thứ ba, mỗi học viên cần xác định rõ động cơ, thái độ học tập, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học, thường xuyên cập nhật những kiến thức mới. Từ đó, chủ động sắp xếp việc chung, việc riêng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ và nội dung của khoá học đề ra.

Tóm lại, để đào tạo được lực lượng giám sát viên hàn quốc tế bậc 2 như mong muốn, đòi hỏi chúng ta phải thực sự công phu, vừa coi trọng đào tạo nhân sự trong thực tiễn, vừa mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các nhân sự. Nhằm củng cố kiến thức cơ bản, bổ sung cập nhật kiến thức mới về lý thuyết cũng như thực tiễn, vừa nâng cao năng lực quản lý, giám sát để mỗi học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa đáp ứng được tiêu chuẩn và yêu cầu của các doanh nghiệp.

 


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169