Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với Bộ KH&CN

03/07/2012
Chiều ngày 20/7/2009, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm và làm việc với Bộ KH&CN. Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2009..

Chiều ngày 20/7/2009, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm và làm việc với Bộ KH&CN. Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2009..

Trong báo cáo trình bày với Phó Thủ tướng, Bộ KH&CN đã đề cập đến các nội dung như: đổi mới cơ chế, chính sách và hoàn thiện pháp luật về phát triển hoạt động KH&CN; đổi mới quản lý về KH&CN gắn với đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN; đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng suất trong các doanh nghiệp và tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua hệ thống tiêu chuẩn và kỹ thuật; tăng cường xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; mở rộng hơn về quy mô và tăng nhanh về số lượng và giá trị giao dịch của thị trường công nghệ,…

Phó Thủ tướng đã ghi nhận và đánh giá khối lượng công việc, tiến độ  thực hiện kế hoạch của Bộ KH&CN năm nay cao hơn năm ngoái. Một số kết quả nổi bật được Phó Thủ tướng đánh giá cao như: việc chuyển đổi hơn 6000 bộ tiêu chuẩn sang tiêu chuẩn Quốc gia; gia tăng quy mô hoạt động chuyển giao công nghệ thông qua các chợ công nghệ từ quy mô cơ sở đến quy mô vùng và tiến tới quy mô quốc tế. Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam ASEAN+3 diễn ra vào tháng 9/2009 với sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp từ nhiều quốc gia châu Á được Phó Thủ tướng đặt nhiều hy vọng. Phó Thủ tướng mong rằng hoạt động này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và trong tương lai sẽ hình thành những tổ chức trung gian.

Cuối buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ nhất trí với kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm của Bộ và lưu ý thêm  một số nhiệm vụ như: phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng và triển khai thực hiện một Chương trình mang tính Quốc gia về phát triển giống để tăng tỷ lệ cung ứng giống cây, con chủ lực của Việt Nam; nghiên cứu và phát triển những sản phẩm công nghệ mới theo đặt hàng, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và đất nước, tiến tới phát triển sản phẩm Quốc gia.

Về việc thực hiện Nghị định 115 và Nghị định 80 của Chính phủ, đã có trên 600 tổ chức KH&CN hoạt động theo cơ chế tự chủ, trong đó có gần 200 tổ chức mới thành lập và gần 1.000 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp KH&CN, trong đó gần 100 đơn vị mới hình thành. Tuy nhiên, cũng còn một vài vấn đề vướng mắc trong việc triển khai thực hiện, Phó Thủ tướng sẽ cùng với Bộ KH&CN nghiên cứu, điều chỉnh  cho phù hợp hơn để  cơ chế tự chủ thực sự thúc đẩy KH&CN phát triển.

Nguyễn Hạnh, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Truyền thông KH&CN

 


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169