Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

02/08/2013
Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, có biết bao Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân và tinh thần quốc tế cao cả. Dân tộc ta, nhân dân ta và bầu bạn quốc tế đời đời ghi nhớ công lao to lớn của những người con ưu tú ấy.

     Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, có biết bao Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân và tinh thần quốc tế cao cả. Dân tộc ta, nhân dân ta và bầu bạn quốc tế đời đời ghi nhớ công lao to lớn của những người con ưu tú ấy.

      Với truyền thống đạo lý: "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ, Trung ương Đảng và Chính phủ đã có chủ trương xây dựng: Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc (Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ) tại đường Bắc Sơn, đối diện với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh Hoàng thành Thăng Long và Hội trường Ba Đình. Đây là vị trí có ý nghĩa chính trị, văn hoá và lịch sử sâu sắc. Thật sự là một trong những nơi trang trọng, thiêng liêng của dân tộc.

 

Đoàn dâng hóa, báo công tại Đài tưởng niệm các anh Hùng liệt sĩ Bắc sơn

      Một nén tâm nhang nhằm tôn vinh và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh, hiến dâng một phần xương máu của mình để non sông Tổ quốc được thống nhất vẹn nguyên. Hình ảnh của các anh, các chị chính là hình ảnh của những “đóa hoa bất tử” trong mỗi trái tim con người Việt Nam. Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ nói chung và thanh niên Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nói riêng nguyện tiếp bước truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 Đoàn dâng hoa và vào Lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh

        Trong chương trình hoạt động, đoàn đã xem phim tư liệu "Cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – những giây phút cuối đời " và vào Lăng viếng Bác, thăm quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự với đoàn viên, thanh niên còn có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Duy Pháp – Đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN; đồng chí Phó Đức Sơn – Đại diện Đảng ủy Tổng cục TCĐLCL; đại điện Công đoàn; Hội Cựu chiến binh Tổng cục là nguồn động viên lớn đối với đoàn viên, thanh niên trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2012 ÷ 2015.

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn:

 

 

Nguồn: TCVN-net


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169